Đường dẫn truy cập

Bộ tài chính Hoa Kỳ công bố kế hoạch mua các tài sản xấu


Các giới chức Bộ tài chánh Hoa Kỳ đã loan báo một kế hoạch mới ngày hôm nay để mua các tích sản có vấn đề gây thiệt hại cho các ngân hàng và làm bế tắc việc luân chuyển các khoản cho vay cần thiết hầu giúp cho nền kinh tế hoạt động trở lại.

Kế hoạch gọi là 'Đầu tư Công-tư' đề nghị sử dụng tới 100 tỉ đô la trong khoản tiền đã được chính phủ dành ra trước đây, kết hợp với những khoản đầu tư tư nhân để dẹp bỏ những khoản nợ xấu trong hồ sơ của ngân hàng.

Chính phủ đã làm cho những tích sản này hấp dẫn hơn bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư một số bảo đảm và các khoản cho vay lãi suất thấp để mua các tích sản đó.

Kế hoạch của bộ Tài chánh dựa trên giả thuyết là các tích sản này có giá thấp thị trường hiện nay là do người ta quá lo sợ chứ không phải do những thực tại kinh tế.

Các ngân hàng đã giữ chặt tiền mặt thay vì cho vay để có thể trả cho chi phí của những tích sản xấu này, vì thế mà việc giải quyết vấn đề này có thể giúp cho tín dụng lưu thông trở lại.


XS
SM
MD
LG