Đường dẫn truy cập

TT Obama đề cử TNS Judd Greg làm Bộ trưởng Thương mại


Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ loan báo người được ông đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Thương mại ngày hôm nay.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama đã chọn ông Judd Greg, một Thượng Nghị Sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang New Hamshire để đề cử vào chức vụ này.

Ông Gregg là một giới chức cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện và cũng có chân trong các tiểu ban phụ trách các vấn đề thương mại, quốc phòng và an ninh quốc nội.

Ông Gregg đã tuyên bố rõ ràng rằng ông chỉ chấp nhận sự đề cử của ông Obama nếu người thay thế ông không làm thay đổi thành phần đảng phái tại Thượng viện.

Thống đốc tiểu bang New Hampshire John Lynch thuộc Đảng Dân Chủ, có quyền đề cử người vào ghế Thượng Viện bỏ trống đã tỏ dấu hiệu cho thấy ông sẽ dành ghế đó cho Đảng Cộng Hòa, khiến Đảng Dân Chủ mất đi cơ hội đạt được 60 phiếu cần thiết để thắng các dự luật bị các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ngăn chặn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG