Đường dẫn truy cập

Thành phố Nashville ở Mỹ bác dự luật chỉ dùng tiếng Anh


Các cử tri tại thành phố Nashville bang Tennesee đã bác bỏ một dự luật đòi hỏi chính quyền thành phố sử dụng tiếng Anh trong tất cả mọi công việc.

Dự luật vừa kể bị bác bỏ ngày hôm qua với 56% tổng số cử tri bỏ phiếu chống lại.

Nếu dự luật này được thông qua thì Nashville sẽ trở thành thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ áp dụng đạo luật chỉ sử dụng Anh Ngữ.

Thành phố này có khoảng 600,000 dân trong đó có một cộng đồng người Kurd đông đảo.

Những người ủng hộ dự luật chỉ sử dụng tiếng Anh nói rằng dự luật đó sẽ tiết kiệm được tiền của thành phố trong dịch vụ thông dịch.

Nhưng những người chống đối nói rằng dự luật này sẽ gây chia rẽ.

Thị trưởng thành phố Nashville nói rằng việc dự luật vừa kể không được thông qua cho thấy Nashville là một thành phố hiếu khách và thân thiện.

Theo một tổ chức theo dõi các dự luật tương tự thì 30 tiểu bang, trong đó có Tennessee, ban hành những đạo luật sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG