Đường dẫn truy cập

Ông Obama chọn ban tham mưu kinh tế


Tổng Thống tân cử Hoa Kỳ, ông Barack Obama, vừa cho ra mắt êkíp mới của ông để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế được mô tả là có quy mô lịch sử.

Hôm thứ Hai, ông Barack Obama đề cử Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương New York, ông Timothy Geithner, vào chức Bộ Trưởng Tài Chính.

Cựu Bộ Trưởng Tài Chính Lawrence Summers sẽ đứng đầu Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, là cơ chế đề ra chính sách kinh tế.

Bà Christina Romer sẽ trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế, và bà Melody Barnes được đề cử vào chức vụ Giám Đốc Hội Đồng Chính Sách Đối Nội.

Tổng Thống tân cử Obama nói ông đã chọn những người tài trí nhất nước Mỹ vào các chức vụ quan trọng ấy.

Dịp này, Tổng Thống tân cử Hoa Kỳ nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ giờ đây đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu, và êkíp mới sẽ hợp tác với các nước trên khắp thế giới để đề ra một giải pháp toàn cầu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG