Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ chờ Thượng viện Mỹ thông qua bản hiệp ước hạt nhân dân sự


Chính phủ Ấn Ðộ đang hoan ngênh việc Hạ viện Mỹ thông qua bản hiệp định hạt nhân dân sự.

Bản hiệp định, được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hôm thứ bảy, sẽ cho phép Hoa Kỳ cung cấp chất liệu hạt nhân cho Ấn Ðộ.

Nếu được Thượng viện chấp thuận, hiệp định này sẽ chấm dứt việc Hoa Kỳ cấm buôn bán các chất liệu hạt nhân với Ấn Ðộ kéo dài đã 3 thập niên nay.

Bộ Trưởng Khoa Học và Công Nghệ Ấn, ông Kapil Sabil nói rằng việc Hạ viện thông qua hiệp định này là một bước tiến lịch sử, và thêm rằng ông hy vọng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ chấp thuận mà không thay đổi một điều khoản nào.

Hiệp định này cho phép Ấn độ được tiếp cận với công nghệ và các chất liệu hạt nhân của Hoa Kỳ. Đổi lại, quốc tế được phép thanh sát một số các cơ sở hạt nhân của Ấn.

Các đảng khuynh tả của Ấn tranh cãi rằng hiệp định này sẽ lên đến mức khiến Ấn Độ phải từ bỏ chủ quyền.
Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG