Đường dẫn truy cập

Người, đồ vật có thể trở thành vô hình?


Các khoa học gia cho hay họ đã tiến thêm một bước tới việc phát triển được các loại vật liệu có thể giúp cho người và các đồ vật trở thành vô hình.

Các nhà khảo cứu làm việc tại Trường đại học California ở Berkley nói rằng, họ đã sử dụng những vật liệu nhân tạo có thể chuyển hướng ánh sáng chung quanh vật thể.

Phát kiến này sẽ được công bố trong tuần này trong các tạp chí 'Nature' và 'Science.'

Các vật liệu mới này được phát triển trong kích cỡ cực nhỏ, được đo bằng 1 phần tỷ của một mét.

Quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp một phần trong trong ngân khoản tài trợ cho công cuộc khảo cứu này. Theo các nhà khảo cứu này thì người ta nhìn thấy vật thể vì vật thể phản chiếu ánh sáng.

Các vật liệu mới này được thiết trí để bẻ cong ánh sáng nhìn thấy chung quanh các vật thể để chúng không tạo ra ánh sáng phản chiếu hoặc bóng rợp của chúng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG