Đường dẫn truy cập

2 cựu Ngoại trưởng đề nghị thay đổi cách quyết định tham chiến của Mỹ


Hai cựu Ngoại Trưởng Mỹ khuyến cáo về việc thay đổi phương cách quyết định tham chiến của chính phủ Hoa Kỳ.

Các nhân vật vừa kể nói rằng, theo luật định, Tổng Thống phải tham khảo ý kiến của quốc hội, trước khi ra lệnh tiến hành một 'cuộc xung đột võ trang đáng kể' và quốc hội phải biểu quyết chấp thuận hay không chấp thuận về cuộc chiến tranh này trong vòng 30 ngày.

Các cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ James Baker (phục vụ dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush của Đảng Cộng Hòa) và Warren Chistopher (phục vụ dưới thời Tổng Thống Bill Clinton thuộc Đảng Dân Chủ) đã lãnh đạo một cuộc khảo cứu kéo dài cả năm của Ủy Ban Quốc Gia về Quyền Tham Chiến.

Các ông đã đưa ra kế hoạch của mình trong một bài tham luận được đăng trên nhật báo The New York Times số ra ngày hôm nay. Đề nghị của Ủy Ban Quốc Gia về Quyền Tham Chiến được đưa ra để cải thiện Nghị Quyết về Quyền Tham Chiến năm 1973 được thông qua để đáp ứng cuộc chiến tranh Việt Nam.

Cả ông James Baker lẫn ông Warren Christopher đều nói rằng nghị quyết đó vừa không có hiệu quả vừa vi hiến.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG