Đường dẫn truy cập

Các phe phái Libăng ký thỏa hiệp chấm dứt vụ khủng hoảng


Các phe phái chính trị kình chống nhau tại Libăng đã đồng ý về kế hoạch chọn một tân Tổng thống và thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng.

Đại diện của Tổ chức đối lập do Hezbollah cầm đầu và chính phủ thân Tây phương đã ký thỏa hiệp hôm nay tại Doha, Qatar, sau 5 ngày thương thảo.

Thủ tướng Qatar Sheik Hamad Bin Jassem cho biết Chủ tịch Quốc hội Libăng sẽ kêu gọi bầu Tướng Michel Suleiman làm Tổng thống nước này.

Các giới chức cho hay theo thỏa hiệp, quốc hội sẽ nhóm vào chủ nhật tới để bầu Tổng tư lệnh quân đội là tướng Michel Suleiman lên làm Tổng Thống Li Băng. Ông Suleiman sẽ điền khuyết ghế Tổng Thống bỏ trống từ tháng 11 năm ngoái.

Thỏa hiệp kêu gọi thành lập một chính phủ gồm 30 bộ trưởng. Đảng đương quyền sẽ được dành cho 16 ghế bộ trưởng và đảng đối lập sẽ được 11. Tổng thống sẽ chỉ định 3 người.

Thỏa hiệp yêu cầu chính phủ dựa vào đạo luật bầu cử năm 1960 để định lại các quận hạt bầu cử trên khắp nước, và cũng đòi tất cả các đảng phái tự chế trong việc tố cáo nhau tội mưu phản hay sử dụng bạo động và vũ khí để đạt mục tiêu chính trị.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG