Đường dẫn truy cập

Bầu cử quốc hội Kuwait: Phe Hồi giáo chủ trương cứng rắn thắng lớn


Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ở Kuwait cho thấy các thành phần Hồi giáo theo chủ trương cứng rắn đã thắng lớn, nhưng phụ nữ không chiếm được ghế nào.

Kết quả hôm nay của cuộc bầu cử hôm qua cho thấy các thành phần tôn giáo bảo thủ sẽ chiếm khoảng phân nửa số 50 ghế tại quốc hội.

Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi người lãnh đạo Kuwait giải tán Quốc hội hồi tháng 3 để giải quyết một vụ xung đột giữa cơ quan lập pháp và nội các.

Cử tri đã hy vọng quốc hội mới sẽ chấm dứt vụ tranh chấp chính trị, nhưng việc bầu lại một số thành viên gây tranh cãi của quốc hội cũ có thể làm tiêu tan hy vọng đó.

Có 27 phụ nữ trong số 275 ứng viên ra tranh cử vào quốc hội.

Không có phụ nữ nào được đủ số phiếu để được đắc cử, làm mất đi cơ hội sẽ có một phụ nữ đầu tiên được nắm các chức vụ công cử kể từ khi phụ nữ bắt đầu được quyền bỏ phiếu và tham gia chính sự cách đây 3 năm.

XS
SM
MD
LG