Đường dẫn truy cập

Đảng Thịnh Vượng Bhutan chiến thắng


Kết quả chính thức của cuộc bầu cử tại Bhutan cho thấy Đảng Thịnh Vượng Bhutan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử đầu tiên từ trước tới nay của Bhutan.

Cuộc bầu cử ngày hôm qua chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chính đã có cả thế kỷ nay tại quốc gia vùng Hy Mã Lạp Sơn này. Đảng thắng cử được coi như đảng trung thành nhất đối với Quốc Vương nước này đã chiếm được 44 trong số 47 ghế tại Hạ Viện.

Đối thủ của đảng này là Đảng Dân Chủ Nhân Dân chỉ chiếm được 3 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. 20 thành viên Thượng Viện đã được bầu hồi đầu năm nay.

Lãnh tụ Đảng Bhutan Phồn Vinh Jigmi Thinley hy vọng sẽ là Thủ Tướng kế tiếp của chính phủ nước này.

Ông Thinleyđã giữ chức vụ này hai lần trước đây, nhưng luôn luôn dưới sự cai trị của nhà vua. Lần này thì ông sẽ lãnh đạo đất nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG