Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Afghanistan sản xuất số lượng thuốc phiện kỷ lục


Hoa Kỳ nói rằng Afghanistan đã sản xuất những số lượng kỷ lục về thuốc phiện, và sự kiện này đã giúp tài trợ cho các phần tử nổi dậy Taliban và gây phương hại cho tiến trình dân chủ và an ninh tại nước này.

Trong bản phúc trình hàng năm về Chiến Lược Bài Trừ Ma Túy Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nêu lên một thống kê của Liên Hiệp Quốc, theo đó Afghanistan đã trồng 93% số cây thuốc phiện trên thế giới trong năm ngoái.

Phúc trình cũng đã nêu lên trường hợp của Miến Điện và Venezuela và nói rằng hai nước này đã không làm tròn những cam kết với quốc tế trong việc bài trừ các hoạt động buôn bán ma túy.

Phúc trình kêu gọi Hoa Kỳ hãy cắt đứt viện trợ cho các quốc gia này. Tuy nhiên, trong trường hợp của Venezuela, Tổng Thống Bush đã ban hành một lệnh miễn trừ, và cho cho phép tiếp tục tài trợ cho các chương trình hỗ trợ xã hội dân sự, và những cơ cấu được mô tả là các định chế dân chủ đang bị bao vây tại nước này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG