Đường dẫn truy cập

Giám đốc ADB thảo luận về dự án phòng chống HIV/AIDS với thanh niên Việt Nam


Chủ tịch ADB, tức Ngân hàng Phát triển Á Châu Haruhiko Kuroda đã thảo luận tại Hà Nội với một nhóm thanh niên tham gia dự án phòng chống HIV/AIDS có kinh phí 20 triệu đô la do ngân hàng này tài trợ.

Thông cáo báo chí hôm thứ tư của Ngân hàng có trụ sở chính ở Manila này cho biết Nhóm Tư vấn Thanh niên của dự án cung cấp hướng dẫn cho chính phủ và các đối tác khác trong việc thực thi mọi khía cạnh của dự án, bao gồm những hoạt động đặt cơ sở ở cộng đồng tại 16 tỉnh và xúc tiến chiến dịch quảng bá thông tin về phòng chống HIV/AIDS trên các cơ quan truyền thông đại chúng.

Thông cáo của ADB cho biết tuy thanh thiếu niên trong nhóm tuổi từ 15 đến 24 chỉ chiếm 20% dân số Việt Nam, nhưng có khoảng 40% những ca lây nhiễm mới của HIV xảy ra trong nhóm tuổi này.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng ADB là một trong những tổ chức cho Việt Nam vay nhiều nhất. Từ khi thiết lập lại quan hệ vào năm 1993 cho đến nay, ADB cho Việt Nam vay khoảng 4 tỉ đô la cho hơn 80 dự án, phần lớn là về cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế kinh tế, phát triển nông nghiệp và giáo dục.

Số viện trợ không hoàn lại mà ADB dành cho Việt Nam là khoảng 86 triệu đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG