Đường dẫn truy cập

Trung Quốc bồi thường những người tham gia các vụ thử nghiệm hạt nhân


Trung Quốc đã bắt đầu trả tiền bồi thường cho các thường dân và cựu quân nhân đã tham gia vào hàng chục vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong quá khứ.

Tân Hoa Xã loan tin một giới chức chính phủ tiết lộ việc trả tiền bồi thường đã bắt đầu vào năm 2007, 11 năm sau khi vụ thử nghiệm hạt nhân cuối cùng của Trung Quốc mà người ta được biết.

Không có chi tiết nào về tầm mức các vụ bồi thừng hoặc con số người được trả tiền bồi thường, mặc dù Tân Hoa Xã cho biết tiền trợ cấp này đã được trả cho các quân nhân cũng như thường dân.

Việc trả tiền bồi thường cho các vụ thử nghiệm hạt nhân được bao gồm trong ngân khoản 2 tỉ đô la trả năm ngoái cho các cựu quân nhân và gia đình họ.

Trung Quốc cho biết họ đã thực hiện chừng 45 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian từ 1964 đến 1996, nhưng hầu hết mọi chi tiết khác của chương trình đều được giữ bí mật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG