Đường dẫn truy cập

Ông Tạ Trường Ðình được chọn làm chủ tịch đảng đương quyền Ðài Loan


Đảng Dân Chủ Tiến Bộ đương quyền của Đài Loan đã chọn ông Tạ Trường Đình làm chủ tịch đảng. Ông Tạ Trường Đình hiện là ứng cử viên của đảng ra dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng Thống sắp tới.

Ông Tạ lên kế nhiệp Tổng Thống Trần Thủy Biển, người đã từ chức ngay sau khi đảng của ông bị thất bại nặng trước đảng đối lập Quốc dân Đảng.

Sau khi được chỉ định làm chủ tịch đảng, ông Tạ Trường Đình đã nói với các nhà báo rằng ông sẵn lòng nhận lãnh thêm trách vụ này.Đảng đối lập có chủ trương tạo dựng quan hệ mật thiết hơn với Bắc Kinh, đã thắng 81 ghế trong 113 ghế tại quốc hội Đài Loan.

Thắng lợi này cho ông Mã Anh Cửu, ứng cử viên Tổng Thống của Quốc Dân Đảng, được nhiều lợi thế trong cuộc bầu cử Tổng Thống vào ngày 22 tháng Ba sắp tới. Ông Mã nói rằng, thắng lợi này đánh dấu bước khởi đầu trách nhiệm của đảng ông, và không phải là lúc để tự mãn.

Cho dù trong trường hợp Đảng Dân Chủ Tiến Bộ thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống đi nữa thì việc Quốc Dân Đảng thắng lớn như vậy tại quốc hội cũng có nghĩa là đảng này có khả năng phủ quyết các đạo luật hoặc ngay cả bãi nhiệm Tổng Thống.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG