Đường dẫn truy cập

Vận động phút chót trước các cuộc bầu cử quốc hội Ðài Loan


Hôm nay, các chính trị gia Đài Loan đang thực hiện các cuộc vận động vào phút chót trên khắp đảo quốc này cho cuộc bầu cử quốc hội vào ngày mai, Thứ Bảy.

Các quan sát viên, nói rằng, đảng Dân Tiến của Tổng Thống Trần Thủy Biển có thể không đạt được mục tiêu là chiếm 50 ghế trong một quốc hội gồm 115 ghế đại biểu trong cuộc bầu cử lần này.

Đảng Dân Tiến muốn ngăn không để Quốc Dân Đảng bành trướng đa số mỏng manh của họ hiện nay thành một đa số có nhiều quyền kiểm soát quốc hội là 2/3 số ghế đại biểu.

Số ghế đại biểu quốc hội Đài Loan đã bị cắt giảm từ 225 ghế xuống còn 115 ghế. Không giống như các cuộc bầu cử lần trước, chỉ có một đại biểu mỗi quận sẽ thắng được một ghế.

Ông Mã Anh Cửu, lãnh tụ đảng đối lập Quốc Dân Đảng, đã tranh cử với chủ đề sự trì trệ trong nền kinh tế mà ông đổ lỗi cho chủ trương đòi độc lập của ông Trần Thủy Biển.

Một thắng lợi dứt khoát của Quốc Dân Đảng có thể gia tăng cơ hội cho ông Mã trong cuộc bầu cử Tổng Thống sẽ diễn ra ngày 22 tháng 3 chống lại ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Dân Tiến là ông Tạ Trường Đình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG