Đường dẫn truy cập

Tòa Án Tối Cao Nepal ra lệnh bảo vệ quyền của người đồng tính luyến ái


Tòa Án Tối Cao Nepal vừa ra lệnh cho chính phủ nước này phải thực thi những luật lệ bảo vệ quyền của người đồng tính luyến ái. Đây được xem là một quyết định mang tính đột biến quan trọng tại đất nước ở Hy Mã Lạp Sơn bảo thủ này.

Phán quyết mà tòa án vừa ban hành trong ngày hôm nay chỉ thị cho chính phủ phải thay đổi những luật lệ có tính phân biệt đối xử.

Bốn nhóm tranh đấu cho những người đồng tính luyến ái đã đệ đơn lên Tòa Án Tối Cao xin được nhiều quyền hơn cho giới đồng tính.

Các nhà hoạt động tích cực cho giới đồng tính đã hoan nghênh quyết định này của tòa án.

Trước khi có phán quyết này, các hành động đồng tính luyến ái bị trừng phạt tại Nepal và mức phạt có thể lên đến một năm tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG