Đường dẫn truy cập

Chi tiêu của dân Mỹ tăng trong tháng 11


Chi tiêu trong công chúng tại Mỹ đã tăng đến mức cao nhất trong tháng 11 so trong vòng hai năm qua.

Một phúc trình của Bộ Thương Mại Mỹ vừa phổ biến nói rằng chi tiêu trong dân chúng tăng 1,1% trong tháng 11.

Các nhà kinh tế thường theo dõi sát mức chi tiêu của công chúng bởi vì mức cầu trong công chúng sẽ tác động đến 2/3 hoạt động kinh tế tại Mỹ.

Phúc trình này cũng liệt kê chỉ số lạm phát chính. Chỉ số này tăng 2,2% nếu không tính đến giá cả thực phẩm và xăng dầu vốn biến động liên tục.


XS
SM
MD
LG