Đường dẫn truy cập

Quốc hội Mỹ gần đạt thỏa thuận về việc tài trợ cho cuộc chiến Iraq


Các Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ đang sắp hoàn tất việc việc cứu xét về một dự luật ngân sách trong đó có ngân khoản tài trợ cho cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq, mà không nêu lên một kỳ hạn chót cho việc rút quân khỏi nước này.

Ngân khoản 500 tỷ đô la chi tiêu cho cuộc chiến này bao gồm ít nhất 70 tỷ đô la tài trợ các cuộc hành quân tại Iraq và Afghanistan, trong khi cung cấp thêm 11 tỷ đô la nhiều hơn ngân khoản mà Tổng Thống Bush yêu cầu để sử dụng cho các chương trình trong nước được các dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ ủng hộ.

Thỏa thuận về việc tài trợ cho cuộc chiến tranh Iraq cho thấy sự thất bại của nhiều dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ muốn áp đặt một thời biểu cho việc rút quân khỏi Iraq.

Tổng Thống Bush đã cực lực bác bỏ bất cứ thời biểu rút quân nào và các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa đã kiên quyết ủng hộ những nỗ lực của Tổng Thống.

Dự luật này hy vọng sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ Viện vào đầu tuần tới.


XS
SM
MD
LG