Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Ukraina bổ nhiệm bà Tymoshenko vào chức vụ thủ tướng


Tổng Thống Ukraina Viktor Yuschenko đã bổ nhiệm người đồng minh của ông trong Cuộc Cách Mạng Mầu Da Cam, bà Yulia Tymoshenko, vào chức vụ Thủ Tướng.

Ông Yuschenko đã đệ trình lên quốc hội đề nghị để bà Tymoshenko làm Thủ Tướng. Quốc hội gồm 450 ghế giờ đây phải cứu xét về vấn đề phê chuẩn việc đề cử bà Tymoshenko.

Tuần trước, ông Yuschenko và bà Tymoshenko đã thoả thuận thành lập lại liên minh của họ năm 2004, trong thời gian đó bà Tymoshenko phục vụ trong chức vụ Thủ Tướng sau khi ông Yuschenko đắc cử Tổng Thống.

Nhưng sau đó ông Yuschenko đã cất chức bà Tymoshenko.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG