Đường dẫn truy cập

LHQ sẽ chọn 5 nước làm thành viên không thường trực


Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp ngày hôm nay để bầu chọn 5 quốc gia làm thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Chỉ có hai trong số những ghế của hội đồng này đang được tranh đua. Croatia và Cộng hòa Czech tranh đua vào ghế của vùng Đông Âu. Costa Rica và Cộng hòa Dominique tranh đua vào ghế đại diện cho Châu Mỹ La Tinh.

Ba quốc gia dự tranh vào các ghế của Hội Đồng Bảo An không có đối thủ là Libya, Việt Nam, và Burkina Faso. Các quốc gia này đã được các tổ chức cấp vùng ủng hộ và chắc sẽ thắng các ghế này một cách dễ dàng.

Các nhà ngoại giao nói rằng, cuộc tranh đua vào các ghế cho vùng Đông Âu và Châu Mỹ La Tinh chắc sẽ phải qua nhiều vòng bỏ phiếu.

Các nước ứng viên phải được 2/3 số phiếu của Đại Hội Đồng thì mới được chấp nhận.

Năm nước thành viên mới của Hội Đồng Bảo An sẽ bắt dầu nhiệm kỳ hai năm vào ngày 1 tháng Giêng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG