Đường dẫn truy cập

Mỹ viện trợ 26,000 đôla cho Viện Bảo Tàng Quốc Gia Lào


Hoa Kỳ đang viện trợ cho Lào trên 26,000 đô la để giúp bảo tồn các đồ vật sưu tập của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Lào.

Đại sứ Ravin Hues đã ký một thỏa thuận viện trợ hồi tuần qua trong một buổi lễ tại thủ đô Vientiane.

Một tuyên bố của Tòa đại sứ nói rằng viện trợ này sẽ được dùng để cung cấp cho viện bảo tàng kho dự trữ an toàn và cải thiện các cơ sở bảo toàn các đồ vật sưu tập và một bộ phận phụ trách các tư liệu về các đồ vật tạo tác.

Nhân viên của viện bảo tàng sẽ được huấn luyện cách sử dụng thiết bị mới, và phương pháp kiểm kê theo tiêu chuẩn quốc tế.

Viện Bảo Tàng Quốc Gia Lào thu thập, bảo tồn và trưng bày các đồ vật dọc theo lịch sử của Lào từ thời tiền sử đến ngày nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG