Đường dẫn truy cập

Khách hàng Jetstar Asia có thể trả tiền vé tại KFC ở TPHCM


Nền kinh tế phồn thịnh ở Việt Nam đã đưa các doanh nhân nước ngoài tới chỗ áp dụng một vài phương thức khai thác mới để mở mang doanh nghiệp của họ. Một trong những sáng kiến nầy là của hãng máy bay Jetstar Asia sau khi họ liên doanh với Kentucky Fried Chicken, là công ty bán thịt gà chiên nổi tiếng ở Mỹ lẫn nhiều nơi trên thế giới.

Thông cáo của hãng Jetstar đã được trích đăng trên mạng cho biết từ nay các hành khách sử dụng máy bay của họ để sang Singapore có thể trả tiền vé tại các cửa hàng gà chiên Kentucky Fried Chicken ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng kiến nầy được áp dụng tại Việt Nam sau khi công ty thành công ở Singapore và Philippines. Tại Singapore, khách của Jetstar có thể trả tiền vé máy bay trong cửa hàng bách hoá “7-Eleven”và “Sing Post”.

Khách có thể đặt mua vé trên mạng điện và rồi mang tiền mặt tới trả tại các cửa tiệm trong vòng 2 ngày.

Họ sẽ được cấp một biên nhận và rồi 3 ngày sau thì sẽ nhận được vé điện tử. Tuy nhiên ngay bây giờ thì thủ tục mua vé máy bay kiểu mới nầy của Jetstar Asia chỉ được áp dụng cho phi trình giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore mà thôi.

Kentucky Fried Chicken hiện có hơn 30 cửa tiệm ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG