Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện yêu cầu Tổng thống Pakistan xác minh hai chức vụ


Tối cao Pháp viện Pakistan đã yêu cầu Tổng thống Pervez Musharraf xác minh vấn đề là khi nào thì ông sẽ thôi nắm giữ cùng một lúc hai chức vụ Tổng thống và Tư lệnh quân đội.

Thẩm phán đoàn do Chủ tịch Tối cao Pháp viện Iftikhar Muhammad Chaudry cầm đầu hôm nay bắt đầu xét đơn kiện về quyền cai trị của ông Musharraf trong lúc ông chuẩn bị ra tái tranh cử.

Chính phủ nói rằng nhiệm kỳ đôi của ông Musharraf kết thúc ngày 31 tháng 12 và ông sẽ tái tranh cử trước ngày 15 than1g 10.

Theo luật, bầu cử phải diễn ra ít nhất 90 ngày trước ngày nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống đáo hạn.

Các đối thủ của ông Musharraf nói rằng ông đã nắm quyền Tổng thống vào năm 2000 và nhiệm kỳ đã hết. Họ cũng nói rằng ông đang vi phạm hiến pháp qua việc tái tranh cử trong lúc tiếp tục nắm giữ chức vụ tư lệnh quân đội.

Ông Musharraf nắm quyền trong cuộc đảo chánh không đổ máu vào năm 1999 để lật đổ Thủ tướng Nawaz Sharif. Ông trở thành Tổng thống một năm sau đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG