Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Việt Nam muốn tăng cường công cuộc cải cách kinh tế


Hôm thứ ba, Thủ Tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã đề nghị thăng cấp 2 Bộ Trưởng trẻ tuổi có khả năng về kinh tế. Đề nghị nầy được coi là nhằm tăng cường cuộc vận động cải cách kinh tế của ông.

Thủ Tướng Việt Nam cũng muốn cử ra 10 tân Bộ Trưởng và thu gọn chính phủ ông bằng cách sáp nhập 26 Bộ và các cơ quan tương đương để chỉ còn 22 Bộ mà thôi.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, năm nay 57 tuổi, đã xin Quốc Hội chuẩn nhận các đề nghị của ông trước ngày thứ năm. Trong số những đề nghị nầy có việc đề cử ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Trưởng Giáo Dục, 54 tuổi và ông Hoàng Trung Hải, Bộ Trưởng Công Nghiệp, 47 tuổi, lên chức Phó Thủ Tướng.

Ông Dũng nói rằng ông muốn hai Bộ Trưởng trẻ tuổi, nói tiếng Anh và có bằng cấp về kinh tế nầy mang lại tính liên tục trong guồng máy công quyền bằng cách phục vụ trong 2 nhiệm kỳ.

Chính phủ đã có 3 Phó Thủ Tướng là Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Gia Khiêm, các ông Trương Vĩnh Trọng và Nguyễn Sinh Hùng. Cả 3 đều trên 60 tuổi.

Hai vị nắm các chức Bộ Trưởng chủ yếu trong chính phủ là ông Lê Hồng Anh và ông Phùng Quang Thanh vẫn giữ nguyên chức Bộ Trưởng Công An và Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Trong khi đó theo tin do chính phủ Việt Nam loan báo và đã được thông tấn xã AP gởi đi từ Hà Nội thì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một danh sách các doanh nghiệp mà ở đó các công nhân không được phép đình công.

Chính phủ nói rằng công nhân không thể đình công tại những xí nghiệp cung ứng các dịch vụ và sản phẩm tối cần cho công chúng tỉ như các nhà máy điện, hệ thống chuyển tải điện, nhà ga xe lửa, các phi trường chính, bưu điện, các cơ sở lâm nghiệp, viễn thông và thuỷ lợi.

Việt Nam không công bố đầy đủ dữ kiện về tất cả các cuộc đình công, nhưng theo các cơ quan truyền thông nhà nước thì năm ngoái đã có hơn 1000 cuộc đình công.

Thông cáo không nói rõ là liệu các công nhân có bị đưa ra toà hay không nếu họ phạm luật cấm đình công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG