Đường dẫn truy cập

Hồng Kông kỷ niệm 10 năm trở về dưới quyền cai trị của Trung Quốc


Chủ tịch Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, đã chủ tọa các buổi liên hoan tại Hong Kong hôm nay mừng ngày kỷ niệm 10 năm lãnh địa được giao hoàn cho Trung Quốc.

Lá cờ đỏ của lãnh địa được thượng lên và các vị sư Phật giáo đã rung chuông chào mừng ngày Anh Quốc trao trả lãnh địa cho Trung quốc sau 156 năm thuộc địa.

Ông Hồ Cẩm Đào đã đọc phát biểu nói rằng nền dân chủ tại Hong Kong đang phát triển một cách có trật tự. Nhưng ông không đề cập đến một thời biểu nào cho người dân được nhiều quyền bầu cử hơn.

Hôm nay, hàng chục ngàn cư dân Hong Kong đã đi tuần hành để ủng hộ cho dân chủ. Cũng như những năm trước, người biểu tình đòi quyền bầu trực tiếp các nhà lãnh đạo của họ.

Các buổi liên hoan hôm nay gồm một cuộc diễu hành với hàng ngàn người mặc quốc phục Trung Hoa.

Ngày kỷ niệm kết thúc với một buổi đốt pháo hoa rực rỡ trên cảng Victoria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG