Đường dẫn truy cập

Mỹ, Ấn Ðộ họp về vấn đề năng lượng hạt nhân dân dụng


Các giới chức Ấn Độ và Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc hội đàm tại New Delhi để bàn về những chi tiết cuối cùng của một hiệp định hợp tác trong lãnh vực năng lượng hạt nhân dân dụng.

Trước khi diễn ra cuộc hội đàm ngày hôm nay, với Bộ Trưởng Ngoại Giao Ấn Độ, ông Shiv Shankar Menon, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Nicholas Burns, nói rằng, hai bên đã thực hiện được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Cả ông Burns lẫn các giới chức Ấn Độ đều không cho biết những vấn đề nào còn phải được giaỉ quyết trong hai ngày hội đàm này. Nhưng Ấn Độ đã phản đối những điều kiện sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ ngưng công cuộc hợp tác về hạt nhân nếu chính phủ Ấn Độ thực hiện một cuộc thí nghiệm hạt nhân nữa.

Chính phủ Ấn Độ cũng phản đối những hạn chế do chính phủ Hoa Kỳ đề nghị liên quan tới khả năng của Ấn Độ tái chế biến những thanh nhiên liệu đã sử dụng rồi.

Việc tái chế biến này là một bước quan trọng trong tiến trình sản xuất vật liệu để sản xuất võ khí hạt nhân.

Hiệp định này sẽ bãi bỏ lệnh cấm các công ty Hoa Kỳ trong buôn bán với Ấn Độ trong lãnh vực võ khí hạt nhân suốt ba thập niên vì Ấn Độ không ký vào hiệp định cấm phổ biến võ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG