Đường dẫn truy cập

Các bộ trưởng tài chánh ADB đạt thỏa thuận về ngân khoản dự trữ


Bộ Trưởng tài chánh các nước Á Châu nói rằng, họ đã thoả thuận về một sáng kiến để ngăn ngừa việc lập lại cuộc khủng hoảng tài chánh xảy ra trong vùng 10 năm trước đây.

Hôm nay, 10 Bộ Trưởng các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nhật Bản, nói rằng, họ sẽ gộp chung một số trong những khoản dự trữ ngoại tệ lớn lao của họ.

Sau đó các nước thành viên có thể rút từ ngân khoản dự trữ này trong trường hợp xảy ra một biến động kinh tế để ngăn ngừa những trồi sụt đáng kể trong thị trường tài chánh.

Á Châu có hơn 3000 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ. Hầu hết ngân khoản dự trữ đó là do thâu được từ sự tăng trưởng xuất khẩu sang các nước giầu như Hoa Kỳ trong thập niên vừa qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG