Đường dẫn truy cập

Thượng viện sẽ biểu quyết về dự luật Iraq


Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ biểu quyết ngày hôm nay về dự luật tài trợ cho cuộc chiến ở Iraq trong đó có đề ra hạn chót cho việc rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Iraq vào đầu năm tới.

Dự luật chi tiêu với ngân khoản 122 tỉ đô la, tương tự như một dự luật được Hạ viện thông qua hồi tuần trước qui định rằng Tổng Thống Bush bắt đầu rút quân đội Mỹ ra khỏi Iraq vào trước ngày 31 tháng 3 năm 2008.

Hạn chót của thượng viện không có tính cưỡng chế, trong khi dự luật của Hạ viện qui định một hạn chót mang tính bắt buộc yêu cầu rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Iraq trước ngày 1 tháng 9 năm 2008.

Hai đề xuất này sẽ được tổng hợp thành một dự luật và được cả hai viện quốc hội thông qua trước khi trình cho tổng thống.

Tổng thống Bush cho biết ông sẽ phủ quyết bất cứ dự luật nào đề ra hạn chót cho việc rút quân đội Mỹ khỏi Iraq.

XS
SM
MD
LG