Đường dẫn truy cập

Cơ Quan Nguyên Tử Năng cắt viện trợ kỹ thuật cho Iran


Cơ Quan Nguyên Tử Năng của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận việc cắt giảm mạnh các chương trình viện trợ kỹ thật cho Iran vì e ngại rằng Iran có thể tìm cách sản xuất võ khí hạt nhân được ngụy trang dưới một chương trình hạt nhân dân dụng.

Ban Giám Đốc gồm đại diện của 35 quốc gia của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế hôm nay đã quyết định đình chỉ hoặc ngăn chặn gần một nửa trong số hơn 50 dự án của họ tại Iran.

Đại sứ của Iran tại Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế đáp ứng trước quyết định này và nói rằng việc cắt viện trợ không liên hệ tới chương trình tinh chế uranium của Iran.

Ông nói rằng Iran sẽ tiếp tục tinh chế uranium. Hành động của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế tiếp theo sau một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An được thông qua hồi tháng 12 trong đó cấm việc chuyển giao các khoản viện trợ và kỹ thuật liên quan tới những hoạt động hạt nhân và các dự án phi đạn của Iran.

Iran đã không đếm xỉa tới nghị quyết vừa kể trong đó cũng đòi hỏi Iran phải đình chỉ những hoạt động tinh luyện uranium của họ trong vòng 60 ngày.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG