Đường dẫn truy cập

Các nghị sĩ đảng Cộng Hòa ngăn cuộc tranh luận về nghị quyết Iraq


Tại Hoa Kỳ, các Nghị Sĩ của đảng Cộng Hòa đã ngăn chận cuộc tranh luận về một nghị quyết không có tính cách bó buộc, mà mục đích là bày tỏ sự chống đối trước kế hoạch của Tổng Thống Bush muốn đưa thêm binh sĩ đến Iraq.

Theo thủ tục của Thượng Viện, phải có ít nhất 60 thành viên ủng hộ chuyện tranh luận thì lúc bấy giờ nghị quyết mới được mang ra tranh luận.

Sau cuộc biểu quyết về thủ tục, chỉ có 56 Nghị Sĩ đồng ý tranh luận, 34 người không đồng ý, và 10 người bỏ phiếu trắng.

Do đó, nghị quyết chống đối kế hoạch của Tổng Thống Bush đã không được mang ra bàn.

Đây là lần thứ nhì trong tháng, phe Cộng Hòa thiểu số tại Thượng Viện đã ngăn chận một cuộc tranh luận về chính sách của Tổng Thống Bush tại Iraq.

Hôm thứ sáu, Hạ Viện đã thông qua một nghị quyết phê phán chính sách của Tổng Thống Bush tại Iraq.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG