Đường dẫn truy cập

LESSON #284: Knock around, Knock off, School of hard knocks


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Knock, đánh vần là K-N-O-C-K, Knock, nghĩa là đánh đập, gõ, hay chỉ trích. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Knock Around”, “Knock Around”.

TEXT: (TRANG): Nguời Mỹ dùng “Knock Around” khi nói đến việc đi lang thang, không có mục đích rõ ràng. Trong thí dụ sau đây một sinh viên bàn về việc tránh khí hậu lạnh của mùa đông ở miền Bắc Mỹ.

VOICE : (PAULINE): I think I’ll fly out and knock around in California for a week . You know, hit the beach, maybe a little surfing, just take it easy, maybe spend some time at Disneyland.

TEXT: (TRANG): Sinh viên này nói: Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đáp máy bay để đi lang thang rong chơi ở California trong một tuần lễ. Làm những việc như ra bãi biển, lướt sóng một chút , giải trí một cách thoải mái, và có lẽ sẽ ghé chơi tại khu giải trí Disneyland.

Những từ mới mà ta cần biết là Beach, B-E-A-C-H, là bãi biển, và Surfing, S-U-R-F-I-N-G, Surfing là môn lướt sóng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (PAULINE): I think I’ll fly out and knock around in California for a week . You know, hit the beach, maybe a little surfing you know, just take it easy, maybe spend some time at Disneyland.

TEXT: (TRANG): “Knock Around” còn có một nghĩa khác là thảo luận một đề tài trong một bầu không khí thân mật để tìm ý kiến mới, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE(PAULINE): I’m ordering in lunch for our writers and artists so we can take some time to knock around some ideas for TV ads for this new soap they say is so good for a woman' s skin.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: “Tôi đang đặt thức ăn trưa trong sở cho các nhà viết bài và các nghệ sĩ để chúng ta có thì giờ thảo luận một vài ý kiến cho những bài quảng cáo trên đài truyền hình cho thứ xà phòng mới này mà nguời ta cho là rất tốt cho da phụ nữ.

Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “To Knock Off” , “To Knock Off”.

TEXT: (TRANG): “Knock Off” có nhiều nghĩa , mà nghĩa thứ nhất là ngưng làm việc. Ta hãy nghe một nguời thợ máy nói với bạn như sau.

VOICE: (PAULINE): Joe, I’m going to knock off work early this afternoon, Last night, I worked four hours overtime to put a new engine in that old white Cadillac and didn’t knock off till nine o’clock.

TEXT: ( TRANG): Anh thợ này nói: Này anh Joe, tôi sẽ ngưng làm việc sớm chiều nay. Tối hôm qua, tôi làm thêm bốn giờ phụ trội để đặt một cái máy mới vào chiếc xe Cadillac trắng cũ và đến chín giờ tối tôi mới nghỉ.

Một số từ mới là overtime, O-V-E-R-T-I-M-E, là làm việc phụ trội, và engine đánh vần là E-N-G-I-N-E, engine, nghĩa là cái máy hay động cơ. Và bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này

VOICE: (PAULINE): Joe, I’m going to knock off work early this afternoon, Last night, I worked four hours overtime to put a new engine in that old white Cadillac and didn’t knock off till nine o’clock.

TEXT: (TRANG): Knock Off đôi khi còn có nghĩa là làm xong một công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng, như ta thấy trong thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE): That woman really has talent. She can knock off a new book at least once a year and we can count on it being a best seller.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Bà đó thực sự có tài. Bà ấy có thể viết xong một cuốn sách mới mỗi năm, và chúng ta có thể đoan chắc là cuốn sách đó sẽ bán rất chạy.

Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “The School of Hard Knocks” “The School of Hard Knocks”.

TEXT: (TRANG): “The School of Hard Knocks được dùng để chỉ những kinh nghiệm ơ ûtrường đời, mà thường khi là rất cực khổ đắng cay. Thí dụ sau đây là về một nguời sinh ra trong một gia đình nghèo, bị mồ côi sớm nhưng cuối cùng cũng thành công nhờ những kinh nghiệm tự học trong đời.

VOICE: (PAULINE): I had to go to work when I was twelve, so the only school I graduated from was the school of hard knocks. But I worked my head off and learned from my mistakes and I did just fine.

TEXT: (TRANG): Người này nói: Tôi đã phải đi làm khi tôi mới 12 tuổi. Vì thế trường học duy nhất đào tạo ra tôi là trường đời . Nhưng tôi đã làm việc hết mình và học hỏi từ những kinh nghiệm của bản thân tôi và tôi đã thành công.

Một số từ mới đáng chú ý là Graduate đánh vần là G-R-A-D-U-A-T-E nghĩa là tốt nghiệp, và Mistakes, M-I-S-T-A-K-E-S, nghĩa là lỗi lầm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I had to go to work when I was twelve, so the only school I graduated from was the school of hard knocks. But I worked my head off and learned from my mistakes and I did just fine.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Knock Around là đi chơi lang thang, hai là Knock Off nghĩa là ngưng làm việc, và ba là School of Hard Knocks nghĩa là kinh nghiệm truờng đời. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG