Đường dẫn truy cập

Lesson #190: Break A Leg, Knock Them Dead


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến qúy vị 2 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng để chúc người khác được may mắn thành công trong công việc họ làm. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON): The first idiom is "Break a Leg," "Break a Leg."

TEXT: (TRANG) Khi mới nghe "Break a Leg" chắc có vài người trong quý vị phải hoảng hốt không hiểu tại sao chúc người khác thành công trong công việc họ làm mà lại nói là bẻ gãy một chân đi, nghe có vẻ dữ tợn quá. "To Break," đánh vần là B-R-E-A-K, nghĩa là đập vỡ hay bẻ gãy, và "Leg," đánh vần là L-E-G nghĩa là cái chân. Thành ngữ này phát xuất từ giới nghệ sĩ cách đây hơn 80 năm. Trước khi ra sân khấu trình diễn họ được bạn bè chúc thành công, nhưng sợ xui nên thay vì chúc điều gì tốt lành, họ phải dùng câu gì có vẻ không hay như bẻ gãy chân chẳng hạn. Ngày nay, thành ngữ này được dùng trong mọi trường hợp để chúc thành công. Trong thí dụ sau đây, anh Don có một người bạn xin vào học tại trường đại học Yale nổi tiếng, và sắp phải đến gặp ban giám đốc để được phỏng vấn. Anh Don nói:

VOICE : (DON) Johnny, I know you are seeing the admissions director and the dean to find out whether Yale will accept you for law school. I just want to say, break a leg, old friend.

TEXT: (TRANG) Anh Don nói như sau: Này Johnny, tôi biết là anh sắp gặp ông giám đốc ban tuyển sinh và ông viện trưởng để xem đại học Yale có sẽ thu nhận anh vào trường luật hay không. Tôi chỉ xin chúc anh một điều là mong anh sẽ thành công.

Có vài từ mới đáng chú ý la: "Admissions," đánh vần là A-D-M-I-S-S-I-O-N-S, nghĩa là thu nhận; và "Dean," đánh vần là D-E-A-N, nghĩa là ông viện trưởng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON) Johnny, I know you are seeing the admissions director and the dean to find out whether Yale will accept you for law school. I just want to say, break a leg, old friend

TEXT:(TRANG) Thành ngữ thứ hai mà anh bạn chúng ta sắp đọc sau đây cũng có nghĩa tương tự như thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON) The second idiom is "Knock Them Dead," "Knock Them Dead."

TEXT:(TRANG) "Knock Them Dead" nghĩa đen là đấm ngưới nào cho chết.Tuy nhiên, nghĩa bóng của nó chỉ là làm điều gì đó một cách xuất chúng khiến người khác phải hết sức thán phục, như lời nhắn nhủ sau đây của một ông giám đốc tiếp thị nói với ban nhân viên trước khi họ đi gặp khách hàng:

VOICE: (DON) Okay everybody, remember we offer better prices and higher quality than anybody else. Now, take your order books and get out and knock them dead out there!

TEXT:(TRANG) Ông giám đốc nói như sau: Này tôi xin thưa với tất cả quý vị là quý vị nên nhớ rằng hàng hóa của chúng ta giá rẻ hơn và có phẩm chất tốt hơn bất cứ ai khác. Bây giờ, mọi người hãy cầm lấy quyển đơn đặt hàng rồi ra thuyết phục khách mua hàng của mình!

Chỉ có một từ mới mà ta cần biết là: "Order Book," đánh vần là O-R-D-E-R và B-O-O-K, nghĩa là cuốn đơn đặt hàng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON) Okay everybody, remember we offer better prices and higher quality than anybody else. Now, take your order books and get out and knock them dead out there!

TEXT:(TRANG) Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị một thí dụ khác cũng có thành ngữ "Knock Them Dead."

VOICE: (DON) Billy, I know you’d rather be any place else today but in a classroom taking the SAT. But it’s the key to getting into a good college. So, knock them dead, son, knock them dead.

TEXT:(TRANG) Câu này có nghĩa như sau: Này Billy, bố biết hôm nay con muốn có mặt tại bất cứ một nơi nào khác thay vì ngồi trong lớp để làm bài thi SAT. Tuy nhiên đây là điều tối quan trọng con cần phải làm nếu con muốn được nhận vào học tại một đại học tốt. Vì thế, bố chúc con may mắn và thành công lớn.

Chắc quý vị cũng biết SAT là chữ viết tắt của Scholastic Aptitude Test, tức là bài thi để tuyển học sinh Mỹ vào đại học. Và bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thí dụ:

VOICE: (DON) Billy, I know you’d rather be any place else today but in a classroom taking the SAT. But it’s the key to getting into a good college. So, knock them dead, son, knock them dead.

TEXT:(TRANG) Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới đều có nghĩa là chúc may mắn và thành công. Đó là "Break a Leg" và "Knock Them Dead." Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG