Đường dẫn truy cập

Lesson #177: To Go by The Board, To Fall Into Line


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ mới mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong khi tường trình về các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Go by the Board," "To Go by the Board."

TEXT: (TRANG): "To Go by the Board," nghĩa đen là rơi từ boong tàu xuống nước, nghĩa bóng là bị loại bỏ hay gạt sang một bên, khi người ta nói về một nguyên tắc hay kế hoạch nào đó. "Board," đánh vần là B-O-A-R-D, nghĩa là cái boong tàu hay cái mạn thuyền. Khi phó tổng thống Al Gore chọn Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman đứng chung liên danh với ông, thì nhật báo The New York Times viết rằng truyền thống chọn một người bảo thủ đứng chung với một người cấp tiến đã bị gạt sang một bên, tức là truyền thống này đã "went by the board," bởi vì cả hai ông đều là những người có khuynh hướng trung dung. Xin mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một luật cũ trước đây của nước Mỹ quy định rằng các nghị sĩ sẽ do các viện lập pháp tiểu bang bầu lên. Luật này bị hủy bỏ vì Tu chính án thứ 17 trong bản Hiến pháp Hoa kỳ.

VOICE : (DON): In 1913 the old law went by the board. That was when the 17th Amendment changed the Constitution to provide that senators be elected directly by the people.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vào năm 1913 luật lệ cũ này đã bị gạt bỏ sang một bên. Đó là lúc mà Tu chính án thứ 17 đã thay đổi bản Hiến pháp và quy định rằng các thượng nghị sĩ sẽ do dân chúng trực tiếp bầu lên.

Một vài từ mới đáng chú ý là: "Amendment," đánh vần la A-M-E-N-D-M-E-N-T, nghĩa là tu chính án; "Constitution," đánh vần là C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-ON, nghĩa là bản hiến pháp, và "Directly," đánh vần la D-I-R-E-C-T-L-Y nghĩa là trực tiếp. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): In 1913 the old law went by the board. That was when the 17th Amendment changed the Constitution to provide that senators be elected directly by the people.

TEXT:(TRANG): Sau khi ông Gore chọn ông Lieberman để cùng ra tranh cử với ông, tờ The New York Times viết thêm rằng hai ông đã gặp nhau để bàn bạc để đoan chắc ông Lieberman sẽ tuân theo lập trường của ông Gore về nhiều vấn đề. Và đó là thành ngữ thứ hai mà anh bạn chúng ta xin đọc sau đây:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Fall in Line," "To Fall in Line."

TEXT:(TRANG): “To Fall In Line” nghĩa đen là đứng sắp hàng theo một đường thẳng, và do đó nghĩa bóng là theo đúng lập trường mà một người khác đã vạch ra. "Line," đánh vần là L-I-N-E, nghĩa là một đường hay một hàng.

Trước đây ông Lieberman có lập trường đôi khi khác với lập trường của ông Gore về một số vấn đề. Chẳng hạn như ông Lieberman ủng hộ đề nghị cung cấp phiếu tài trợ cho những phụ huynh nghèo nào có con em học ở những trường công lập kém cỏi để họ có thể gửi con vào trường tư. Ông Gore thì chống đối ý kiến này. Thế mà sau khi ông Lieberman được ông Gore chọn để đứng chung liên danh với ông, ông Lieberman đã thay đổi lập trường cho giống với ông Gore như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): After the meeting, Mr. Lieberman showed he would fall into line on school vouchers. Now, he indicated he did not think they would work.

TEXT:(TRANG): Ông Lieberman đã làm gì? Sau cuộc họp, ông Lieberman đã chứng tỏ rằng ông ấy sẽ theo đúng lập trường của ông Gore về vấn đề phiếu tài trợ cho gia đình cho con học trường tư. Giờ đây, ông nói ông không nghĩ rằng chương trình này sẽ thành công.

Một vài từ mới đáng chú ý là: "Voucher," đánh vần là V-O-U-C-H-E-R nghĩa là phiếu trả tiền trước, "To Indicate," đánh vần là I-N-D-I-C-A-T-E, nghĩa là ngỏ ý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): After the meeting, Mr. Lieberman showed he would fall into line on school vouchers. Now, he indicated he did not think they would work.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "To Go by the Board," là bị loại bỏ hay bị gạt sang một bên; và hai là "To Fall Into Line," là tuân theo chủ trương mà một người khác đã đề ra. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG