Đường dẫn truy cập

3 giáo sĩ Do Thái được thụ phong ở Ðức lần đầu tiên sau thế chiến thứ II


Cộng đồng Do Thái ở Đức đã có những giáo sĩ Do Thái giáo đầu tiên được thụ phong kể từ khi Đức Quốc Xã thực hiện vụ Đại Thảm sát thời Thế Chiến Thứ Hai.

Ba giáo sĩ được thụ phong ngày hôm nay tại một giáo đường ở thành phố Dresden, miền đông nước Đức.

Phó chủ tịch Hội đồng Trung ương người Do thái ở Đức nói rằng cần có thêm nhiều giáo sĩ để phục vụ cho khoảng 100,000 người Do Thái ở Đức.

Trước Thế Chiến Thứ Hai, cộng đồng người Do Thái ở Đức có đến 600,000 người, nhưng đa số đã chạy trốn sự bách hại hoặc bị giết hại trong vụ Đại Thảm Sát.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG