Đường dẫn truy cập

Trung Quốc ban hành những quy định mới về truyền thông


Trung Quốc đã ban hành những quy định mới đòi hỏi các cơ quan truyền thông nước ngoài phải xin phép Tân Hoa Xã, là thông tấn xã chính thức của nhà nước, để phổ biến thông tin trong nước.

Hôm nay, Tân Hoa Xã công bố 22 điểm hạn chế nhằm ngăn chặn việc tường thuật những tin tức mà Tân Hoa Xã cho là có thể gây phương hại đến ổn định xã hội, hay góp phần phổ biến ảnh hưởng của điều mà họ gọi là mê tín dị đoan.

Tân Hoa Xã nói rằng họ có quyền vứt bỏ bất cứ tài liệu nào do các thông tấn xã nước ngoài phổ biến mà không được sự tán thành của thông tấn xã nhà nước. Các quy định cũng có thể được áp dụng đối với các hãng tin tức ở Hong Kong và Macau, là những khu vực lâu nay vẫn có truyền thống lâu đời về tự do báo chí.

Những người ủng hộ tự do báo chí, như bà Serenade Woo, đứng đầu Hiệp hội Ký giả Hong Kong, cho rằng quyết định này là cố gắng cuối cùng của chế độ cộng sản nhằm trấn át việc phổ biến tin tức tự do.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG