Đường dẫn truy cập

Iran phải đình chỉ các hoạt động nâng cấp uranium vào cuối tháng 8


Liên hiệp quốc đình kỳ hạn cho Iran đến ngày 31 tháng 8 phải đình chỉ các hoạt động nâng cấp uranium.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết để cho Iran đến cuối tháng 8 phải đình chỉ công tác nâng cấp hạt nhân nếu không muốn bị chế tài. Nghị quyết được chấp thuận hôm nay với 14 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Qatar bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Nghị quyết nói rằng Hội đồng sẽ cứu xét các biện pháp chống lại Iran nếu như Iran không chịu tuân thủ. Các biện pháp chế tài có thể bao gồm lệnh cấm nhập các chất liệu và kỹ thuật có thể được sử dụng cho các hoạt động về hạt nhân.

Các nhà lãnh đạo của Iran cũng có thể bị hạn chế đi lại. Hôm qua, một phát ngôn viên bộ ngoại giao Iran nói với các phóng viên tại Tehran rằng Iran sẽ ngưng không cứu xét một kế hoạch tưởng thưởng của quốc tế nếu như Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết.

Đề nghị của Hội đồng Bảo an đã được thương nghị sau khi Teharan không chịu đáp lại các kế hoạch của Tây phương tưởng thưởng cho Iran để đổi lấy việc đình chỉ các hoạt động nâng cấp uranium.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG