Đường dẫn truy cập

Trung Quốc là nước viện trợ thực phẩm lớn vào hàng thứ ba thế giới


Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết Trung Quốc là nước viện trợ thực phẩm lớn hàng thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu.

Hôm nay, cơ quan của Liên hiệp quốc này nói rằng năm ngoái khoản viện trợ lương thực của Trung Quốc đã tăng hơn 250% và chiếm hơn phân nửa tổng số gia tăng của các khoản trợ giúp trên thế giới. Phần lớn của lượng thực phẩm viện trợ gần 600 ngàn tấn của Trung Quốc là dành cho Bắc Triều Tiên.

Trong năm 2005, Hoa Kỳ đã quyên tặng khoảng 4 triệu tấn lương thực, chiếm gần phân nửa tổng số viện trợ của cả thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG