Đường dẫn truy cập

LESSON #326: You can't fight city hall, Spoiling for a fight


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Fight. Hôm nay là bài thứ nhì cũng có từ Fight. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is "You Can’t Fight City Hall", "You Can’t Fight City Hall".

TEXT: (TRANG): You Can’t Fight City Hall có một từ mới là City Hall đánh vần là C-I-T-Y và H-A-L-L nghĩa là nơi hội họp của hội đồng thành phố. Dần dà City Hall cũng có nghĩa là hội đồng thành phố. Người Mỹ dùng “You Can’t Fight City Hall” khi muốn nói họ không thể chống lại quyền lực của hội đồng thành phố, hay bất cứ một guồng máy hành chánh nào.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây một anh tên Mark nhận thấy hóa đơn tiền điện của anh trong tháng vừa rồi cao quá đáng. Anh đến hội đồng thành phố để yêu cầu họ sửa lại sự lầm lẫn này. Xin chị Pauline cho biết điều gì đã xảy ra.

VOICE: (PAULINE): Mark spent a whole morning trying to straighten the fifty dollar mistake. But after four hours he finally got fed up and simply paid it. I guess you can’t fight city hall.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline cho biết rằng anh Mark dành suốt buổi sáng để tìm cách yêu cầu hội đồng thành phố sửa lại sự lẫm lẫn 50 đô la tiền điện. Nhưng sau 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh chán ngấy và đành trả 50 đôla. Tôi cho rằng không ai có thể chống lại guồng máy hành chánh của thành phố.

Những từ mới mà ta cần biết là: To Straighten đánh vần là S-T-R-A-I-G-H-T-E-N nghĩa là làm cho thẳng ra, hay là sửa lại cho đúng, Mistake M-I-S-T-A-K-E là sự lầm lỗi, Fed Up đánh vần là F-E-D và U-P là chán ngấy. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mark spent a whole morning trying to straighten the fifty dollar mistake. But after four hours he finally got fed up and simply paid it. I guess you can’t fight city hall.

TEXT: (TRANG): Tuy nhiên, một cô tên Brenda thì lại thành công trong việc hối thúc hội đồng thành phố đặt một đèn giao thông trong khu phố cô ở. Xin mời chị Pauline đọc thí dụ này.

VOICE : (PAULINE): O.K. Brenda tried to get a stop-light put in at this intersection after so many accidents. People laughed and said you can’t fight city hall, but she kept after the council and finally got her light.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cô Brenda tìm cách xin đặt một cái đèn giao thông tại ngã tư sau khi xảy ra nhiều tai nạn xe cộ. Mọi người cười cô và nói rằng cô không thể chống lại hội đồng thành phố. Thế mà cô tiếp tục theo sát hội đồng và cuối cùng đã được cái đèn giao thông như ý cô muốn.

Ta thấy từ Stop-Light , S-T-O-P và L-I-G-H-T là đèn giao thông, Intersection đánh vần là I-N-T-E-R-S-E-C-T-I-O-N là ngã tư đường, và Council, C-O-U-N-C-I-L là hội đồng. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): O.K. Brenda tried to get a stop-light put in at this intersection after so many accidents. People laughed and said you can’t fight city hall, but she kept after the council and finally got her light.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline có thể cho thính giả nghe thành ngữ thứ hai hay không?

VOICE: (PAULINE): Sure! The second idiom is “Spoiling For A Fight “, “Spoiling For A Fight”.

TEXT: (TRANG): “Spoiling For A Fight“ là sẵn sàng để tham gia vào một vụ xung đột , hay hăm hở muốn đánh nhau. Trong thí dụ thứ nhất sau đây một ông xếp đến sở mà vẫn còn tức giận vì vừa mất một hợp đồng về tay một đối thủ của hãng ông, và cô thư ký cảnh báo các nhân viên là nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

VOICE: (PAULINE): Be careful! The boss is still mad about losing the contract. I can tell you he’s spoiling for a fight. So don’t say anything that will give him an excuse to start yelling at everybody in sight.

TEXT: (TRANG): Cô thư ký nói: Xin mọi người hãy cẩn thận. Ông xếp vẫn còn tức gịân vì đã mất hợp đồng. Tôi có thể nói là ông ấy đang chờ cơ hội để gây sự. Vì thế xin đừng ai nói điều gì khiến ông ấy có cái cớ để la hét mọi người trước mặt ông.

Có vài từ mới là : Mad đánh vần là M-A-D là tức giận, Excuse, E-X-C-U-S-E là một cái cớ, và To Yell đánh vần là Y-E-L-L là la hét, trách mắng. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Be careful! The boss is still mad about losing the contract. I can tell you he’s spoiling for a fight. So don’t say anything that will give him an excuse to start yelling at everybody in sight.

TEXT: (TRANG): Thí dụ thứ hai sau đây là về một thượng nghị sĩ sẵn sàng gây khó dễ cho đối thủ của ông vì đối thủ này đã thắng trong một cuộc bầu cử sát nút.

VOICE (PAULINE): Senator Jones came back from the election spoiling for a fight. He thinks the other party used unfair tactics trying to beat him so he can’t wait to make trouble for them.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Thượng nghị sĩ Jones trở về sau cuộc bầu cử và hăm hở kiếm chuyện. Ông cho rằng phe bên kia đã dùng những thủ đoạn bất công để đánh bại ông. Vì thế ông sẵn sàng gây khó khăn cho họ.

Ta thấy từ Senator , S-E-N-A-T-O-R là thượng nghị sĩ, Unfair đánh vần là U-N-F-A-I-R là bất công, và To Beat, B-E-A-T là đánh bại. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE (PAULINE): Senator Jones came back from the election spoiling for a fight. He thinks the other party used unfair tactics trying to beat him so he can’t wait to make trouble for them.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ Fight. Một là “You Can’t Fight City Hall” nghĩa là không thể chống lại guồng máy hành chính được, và hai là “Spoiling For A Fight “ nghĩa là sẵn sàng gây chuyện hay hăm hở đánh nhau. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG