Đường dẫn truy cập

LESSON #325: Fight tooth and nail, Fight to the bitter end


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi sẽ đem đến quý vị bài thứ nhất trong một loạt hai bài có từ Fight đánh vần là F-I-G-H-T nghĩa là chiến đấu hay đánh nhau. Con người từ thưở khai thiên lập địa vẫn phải chiến đấu để chống chọi với thế giới bên ngoài hay với chính những người chung quanh. Vì thế từ Fight rất thông dụng trong ngôn ngữ của nhân loại. Xin mời chị Pauline cho biết thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Fight Tooth and Nail”, “Fight Tooth and Nail”.

TEXT: (TRANG): “Fight Tooth and Nail”có hai từ mới là Tooth đánh vần là T-O-O-T-H nghĩa là cái răng, và Nail, N-A-I-L là cái móng tay hay móng chân. Thành ngữ này nghĩa đen là tranh đấu bằng cách cào cấu hay cắn xé, tức là chiến đấu mãnh liệt với tất cả những phương tiện mà mình có trong tay.

Chị Pauline đọc thí dụ thứ nhất sau đây về một vụ kỳ thị nam nữ liên quan tới một cô tên Susan.

VOICE: (PAULINE): When Susan took her case against the company to court, people in the office were afraid to testify on her behalf. But she went ahead anyhow. She fought tooth and nail, and won.

TEXT: (TRANG): Chuyện gì đã xảy ra cho cô Susan? Khi cô ấy đưa công ty ra tòa để kiện thì những người trong sở lo sợ không ra làm chứng cho cô. Tuy nhiên, cô ấy cứ xúc tiến vụ kiện tụng, tranh đấu hết sức mãnh liệt, và cô đã thắng kiện.

Ta thấy từ Case , C-A-S-E nghĩa là một vụ kiện, Court đánh vần là C-O-U-R-T là tòa án, To testify T-E-S-T-I-F-Y là ra khai hay làm chứng, và Behalf đánh vần là B-E-H-A-L-F là nhân danh một người nào. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): When Susan took her case against the company to court, people in the office were afraid to testify on her behalf. But she went ahead anyhow. She fought tooth and nail, and won.

TEXT:(TRANG): Thí dụ thứ hai có liên quan tới một thị trấn nhỏ chống chính phủ trung ương về một kế hoạch xây một nhà máy điện hạt nhân ở gần thị trấn. Xin chị Pauline cho biết kết quả vụ này ra sao.

VOICE: (PAULINE): The townspeople fought tooth and nail against the government's plan to build the plant. And I’m happy to say this grassroots effort paid off. The government had to give up the plan.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Dân chúng trong thị trấn đã tranh đấu hết sức mãnh liệt để chống kế hoạch của chính phủ muốn xây nhà máy điện này. Và tôi rất sung sướng mà nói rằng nỗ lực của dân chúng đã mang lại kết quả. Chính phủ đã phải hủy bỏ kế hoạch của họ.

Những từ mới mà ta cần biết là: Plant đánh vần là P-L-A-N-T là nhà máy, Grassrôts , G-R-A-S-S-R-O-O-T-S là gốc rễ của cây cỏ, tức là từ người dân thường, To Pay off đánh vần là P-A-Y và O-F-F là trả xong hay là mang lại kết quả. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The townspeople fought tooth and nail against the government ‘s plan to build the plant. And I’m happy to say this grassroots effort paid off. The government had to give up the plan.

TEXT:(TRANG): Bây giờ chị Pauline có thể cho biết thành ngữ thứ hai được không?

VOICE(PAULINE): Certainly! The second idiom is “Fight to The Bitter End”, “Fight to The Bitter End”.

TEXT: (TRANG): “Fight to The Bitter End”có một tư ømới là Bitter đánh vần là B-I-T-T-E-R .Từ này được giải thích theo hai lối. Nếu Bitter là một danh từ thì đó là một sợi dây thừng dùng để buộc neo trên một chiếc thuyền. Còn nếu Bitter là một tĩnh từ thì nó có nghĩa là quyết liệt hay chua cay. Vì thế, người Mỹ dùng Fight To The Bitter End để chỉ việc tranh đấu đến cùng dù cho có gặp nguy hiểm hay đau khổ cũng không sờn. Thí dụ thứ nhất sau đây nói về một phụ nữ lớn tuổi bỏ ra nhiều năm trời để giữ lại ngôi nhà của bà nhưng thất bại.

VOICE: (PAULINE): Mrs. Lee fought to the bitter end to keep her house, the only one left after the developers tore down all the others. But after five years she gave up and took the money and moved.

TEXT: (TRANG): Chuyện gì đã xảy ra cho bà Lee? Bà ấy đã tranh đấu tới cùng để giữ lại ngôi nhà của bà, ngôi nhà duy nhất còn lại sau khi những người khai thác đất đai phá sập tất cả các nhà khác. Tuy nhiên, sau 5 năm , bà chịu thua và nhận tiền bồi thường của họ rồi dời đi nơi khác.

Ta thấy từ Developer, đánh vần là D-E-V-E-L-O-P-E-R là người khai thác đất đai, Tore Down, là thì quá khứ của động từ To Tear Down , đánh vần là T-E-A-R và D-O-W-N là phá sập , và To Give Up , G-I-V-E và U-P là từ bỏ hay ngưng làm một điều gì. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mrs. Lee fought to the bitter end to keep her house, the only one left after the developers tore down all the others. But after five years she gave up and took the money and moved.

TEXT:(TRANG): Bây giờ xin chị Pauline cho một thí dụ thứ nhì được không?

VOICE: (PAULINE): OK ! A lot of Americans fought to the bitter end to keep the country from getting into World War Two. But after the Japanese attack on Pearl Harbor, America had no choice but to go to war.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Nhiều người Mỹ đã tranh đấu tới cùng để giữ cho đất nước khỏi rơi vào cuộc thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, sau khi Nhật bản tấn công Trân châu cảng thì nước Mỹ không có sự lựa chọn nào khác hơn là tham gia cuộc chiến.

Những từ mới là War, W-A-R là chiến tranh, Attack đánh vần là A-T-T-A-C-K là cuộc tấn công, và Choice , C-H-O-I-C-E là sự lựa chọn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): A lot of Americans fought to the bitter end to keep the country from getting into World War Two. But after the Japanese attack on Pearl Harbor, America had no choice but to go to war.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Fight Tooth and Nail là tranh đấu mãnh liệt với mọi phương tiện mình có, và hai là Fight to the Bitter End là tranh đấu đến cùng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG