Đường dẫn truy cập

Nền kinh tế phát triển của Trung Quốc, Ấn Ðộ làm tăng khí thải nhà kiếng


Các nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và Ấn Ðộ đã làm tăng khí thải nhà kiếng góp phần gây nên hiện tượng trái đất nóng dần.

Trong một phúc trình phổ biến hôm thứ ba, Ngân Hàng Thế giới cho biết giờ đây số khí carbon dioxide thải vào không khí trên khắp thế giới đã lên tới 24 tỷ mét khối, tăng 15% từ năm 1992 đến năm 2002.

Bản phúc trình cho biết phần lớn số khí thải này là do các quốc gia công nghiệp hóa, dẫn đầu là Hoa Kỳ. Sau Hoa Kỳ, quốc gia gây ô nhiễm hàng thứ nhì là Trung Quốc, với số khí carbon dioxide tăng 33% từ năm 1992 đến năm 2002.

Trong cùng thới gian đó số khí thải carbon dioxide ở Ấn Ðộ tăng 55%.

Các giới chức Ngân hàng Thế giới cho rằng tất cả mọi quốc gia đều có nguy cơ thời tiết thay đổi. Bản phúc trình cho rằng cấp lãnh đạo thế giới cần phải tìm ra những sáng kiến để giải quyết vấn đề toàn cầu này.

XS
SM
MD
LG