Đường dẫn truy cập

LESSON #321: Dog Tired, Go to the dogs, Rain cats and dogs


Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ English American Style số 321 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang phụ trách.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Dog, đánh vần là D-O-G, là con chó. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOCIE: (PAULINE): The first idiom is “Dog Tired”, “Dog Tired”.

TEXT: (TRANG) “Dog Tired” gồm có từ Dog là con chó và Tired, đánh vần là T-I-R-E-D nghĩa là mệt mỏi. Có khi nào quý vị nhìn thấy một con chó mệt chưa? Nó ngủ say li bì đến độ không biết gì xảy ra chung quanh nó. Vì thế người Mỹ dùng Dog Tired để chỉ một người hết sức mệt mỏi, hay kiệt sức. Chị Pauline xin đọc thí dụ sau đây.

VOICE: (PAULINE): I stayed up all night to finish a history essay, and this morning my coach made me run five miles in the sweltering heat. Man, I’m so dog tired I can’t even walk.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tối hôm qua tôi thức suốt đêm để viết cho xong bài luận về sử ký, rồi sáng hôm nay huấn luyện viên của tôi bắt tôi chạy 5 dặm dưới trời nóng bức. Trời ơi, tôi mệt đến độ không thể bước đi được nữa.

Ta thấy từ Essay đánh vần là E-S-S-A-Y là bài tiểu luận, Coach, C-O-A-C-H là huấn luyện viên, và Sweltering đánh vần là S-W-E-L-T-E-R-I-N-G nghĩa là nóng bức, oi ả. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I stayed up all night to finish a history essay, and this morning my coach made me run five miles in the sweltering heat. Man, I’m so dog tired I can’t even walk.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is: “Go To The Dogs”, “Go To The Dogs”.

TEXT: (TRANG): “Go To The Dogs”nghĩa đen là đưa cho con chó, tức là nếu vật gì không thích hợp cho con người, như thức ăn chẳng hạn, thì có thể đưa cho con chó. Giờ đây thành ngữ này chỉ có nghĩa là khánh tận, hay xuống dốc. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một ông bị mất việc làm.

VOICE:(PAULINE): My dad has really gone to the dogs since he lost his job at the auto plant. All he does now is hang around the house, watch TV and drink beer.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Bố tôi thực sự đã xuống dốc kể từ khi ông mất việc làm tại xưởng sản xuất xe ôtô. Bây giờ suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong nhà, xem TV và uống bia mà thôi.

Những từ mới đáng chú ý là: Plant đánh vần là P-L-A-N-T nghĩa là nhà máy, xưởng chế tạo, và To Hang Around, H-A-N-G và A-R-O-U-N-D nghĩa là luẩn quẩn bên cạnh một cái gì. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE:(PAULINE): My dad has really gone to the dogs since he lost his job at the auto plant. All he does now is hang around the house, watch TV and drink beer.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Rain Cats And Dogs”, “Rain Cats And Dogs”.

TEXT: (TRANG): “Rain Cats and Dogs”là mưa tầm tã, mưa như trút nước. Có thuyết cho rằng thành ngữ này được dùng từ thế kỷ thứ 17 bên Anh quốc, khi mưa to biến các con đường thành những dòng suối cuốn trôi cả mèo lẫn chó. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: (PAULINE): Bob and Susan were just about to exchange marriage vows when there was a crack of thunder, and it started to rain cats and dogs. Everyone at the wedding was soaked and the cake was ruined.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline kể lại: anh Bob và cô Susan sắp bắt đầu trao đổi những lời thề nguyền trong buổi lễ kết hôn khi trời nổi cơn sấm sét, và bắt đầu mưa như trút nước. Mọi người tại đám cưới đó đều bị ướt đẫm, và cái bánh cưới thì bị hỏng.

Ta thấy động từ To exchange, E-X-C-H-A-N-G-E, là trao đổi, Vow đánh vần là V-O-W nghĩa là lời thề nguyền, Thunder, T-H-U-N-D-E-R là sấm sét, và Soaked, đánh vần là S-O-A-K-E-D nghĩa là ướt đẫm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Bob and Susan were just about to exchange marriage vows when there was a crack of thunder, and it started to rain cats and dogs. Everyone at the wedding was soaked and the cake was ruined.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới có từ Dog. Một là Dog Tired là mệt mỏi quá độ, hai là Go To the Dogs nghĩa là xuống dốc, khánh tận, và ba là To Rain Cats and Dogs nghĩa là mưa tầm tã, mưa như trút nước. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG