Đường dẫn truy cập

Phiên họp bế mạc Đại Hội Ðảng X tại Ba Ðình


Sáng ngày 25 tháng Tư, Đại Hội lần thứ 10 của đảng Cộng Sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Hội Trường Ba Đình để báo cáo kết quả những cuộc bỏ phiếu trong Đại Hội, và sau đó công bố thành phần nhân sự trong Ban lãnh đạo Đảng. Phóng viên Trần Nam của Đài VOA đã ghi nhận một số chi tiết trong ngày bế mạc này và gửi về bài tường trình sau đây:

Phiên họp bế mạc Đại Hội lần thứ 10 của đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi đầu bằng việc báo cáo kết quả của những cuộc bỏ phiếu về một số vấn đề trong Đại Hội, những điều lệ và nghị quyết của Đảng, cùng một số vấn đề quan trọng khác. Sau đó là đến phần công bố danh sách và ra mắt Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10, gồm có 160 Ủy viên chính thức và 21 Ủy viên dự khuyết.

Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 9, nay lại được bầu lại vào chức Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10. Ngoài ra theo danh sách được công bố trong phiên họp này thì Bộ Chính Trị có 14 người ,và Ban Bí Thư gồm có 8 người. Trong bài diễn văn bế mạc Đại Hội, ông Nông Đức Mạnh đã đề cao vai trò của đảng Cộng Sản trong việc lãnh đạo đất nước với các thành quả đã đạt được sau 20 năm đổi mới, đồng thời ông nhấn mạnh đến các nỗ lực sẽ được thực hiện để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới hầu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Bài diễn văn bế mạc Đại Hội của ông Nông Đức Mạnh cũng cho thấy rằng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục củng cố quyền lãnh đạo đất nước:

Nông Ðức Mạnh: Chúng ta đặc biệt coi trọng các biện pháp có hiệu quả nhằm phát huy cao nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng sự vững mạnh toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh đồng bộ cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tham nhũng, lãng phí quan liêu. Kiên quyết ngăn chận đẩy lùi các tệ nạn này.

Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau khi Đại Hội kết thúc, ông Vũ Mão, nguyên là Ủy Viên Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 9, nay là đại biểu Quốc Hội và là Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam, nói rằng Đại Hội này có một tầm quan trọng đặc biệt:

Vũ Mão: Phải nói rằng Đại Hội này là rất quan trọng, một đại hội tổng kết lại 20 năm đổi mới của đất nước chúng tôi. Hai mươi năm qua là một chặng đường dài. Chúng tôi từ một đất nước có rất nhiều khó khăn như những năm 1981, 82, 83, 84, 85, tức là trước Đại Hội 6, là thời kỳ khủng hoảng của đất nước, nền kinh tế rất khó khăn, đời sống của nhân dân rất khó khăn, và tâm trạng của nhân dân cũng không đơn giản một chút nào. Tuy nhiên sau 20 năm thì bây giờ chúng tôi phát triển rất là khá.

Tuy nhiên cũng theo lời ông Vù Mão thì song song với những thành tựu đó vẫn còn có nhiều thiếu sót cần phải được khắc phục:

Vũ Mão: Tuy vậy chúng tôi tổng kết lại những thành tựu đạt được đồng thời chỉ ra những thiếu sót tồn tại và chúng tôi không hề thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, và chúng tôi cảm thấy còn rất nhiều vấn đề của đất nước, cần phải được đổi mới, đổi mới mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Khi được hỏi tại sao kinh tế lại là trọng điểm trong các cuộc thảo luận của Đại Hội thì ông Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam cho biết:

Vũ Mão: Đúng thế, đẩy mạnh kinh tế là đương nhiên rồi vì đó là nền tảng để phát triển đất nước, cái cơ sở để bảo đảm cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân và đưa đất nước đi lên, nhưng đồng thời cùng với việc phát triển đó và cùng với việc chúng tôi càng khẳng định và bổ sung để hoàn thiện cơ chế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, tức là theo cái đặc thù riêng mà chúng tôi phải tìm tòi.

Cũng theo lời ông Vũ Mão thì tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng giống như các nước đang phát triển khác, không phải là một con đường không có những khó khăn, trong đó có vấn đề tham nhũng:

Vũ Mão: Trong quá trình đó thì chúng tôi cũng đương nhiên gặp phải những khó khăn mà trong đó một tệ nạn rất là xấu xa rất là nghiêm trọng mà nhân dân chúng tôi gọi đó là nội xâm, là một nguy cơ thì lần này đại hội chúng tôi cũng nhấn mạnh đến cái chuyện đó, và quyết tâm chống cái đó. Cùng với việc chống tham nhũng thì điều quan trọng hơn là phải có một cơ chế, cái cơ chế đó để xây dựng những cái văn bản pháp luật, một hệ thống pháp luật để mà điều hành cái quá trình chống tham nhũng đó và giám sát cái chống tham nhũng đó. Mong muốn và hy vọng của chúng tôi là phải chống có hiệu quả những hiện tường tham nhũng tha hóa biến chất, trước hết là từ trong đảng của chúng tôi.

Sau khi đại hội đảng lần thứ 10 kết thúc, ngoài việc biết được ông Nông Đức Mạnh được bầu lại vào chức vụ Tổng Bí Thư Đảng, người ta vẫn chưa được biết được một cách chính xác những thay đổi về nhân sự trong các chức vụ Thủ Tướng và các Bộ Trưởng trong chính phủ cho đến khi nào Quốc Hội nhóm họp và biểu quyết.

Trước đây, trong một cuộc họp báo trước ngày khai diễn Đại Hội Đảng, ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương có đề cập đến chủ trương trẻ trung hóa giới lãnh đạo đảng cũng như chọn những người trẻ để phục vụ trong guồng máy công quyền.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG