Đường dẫn truy cập

LESSON #320: Buttoned-down, Buttonhole


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Button . Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm hai thành ngữ khác cũng có từ Button. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Buttoned-Down”, “Buttoned- Down”.

TEXT: (TRANG): “Buttoned-down” dùng để chỉ người mặc loại áo sơ mi có hai bên cổ áo có nút cài chặt xuống. Vì thế những người mặc áo buttoned-down được coi là những người bảo thủ hay ít ra là ăn mặc theo lối cổ điển. Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một hiện tượng mới trong giới tài chánh ở phố Wall, của thành phố New York.

VOICE:(PAULINE): I see in the papers that most of the buttoned-down executives on Wall Street have gone casual with short sleeve shirts and no ties. Just another reflection of the informal age, I guess.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi thấy trên báo có đăng tin rằng phần đông những giám đốc ở phố Wall mặc áo có cổ cài khuy đã theo lối ăn mặc đơn giản với áo tay ngắn và không có cà vạt. Tôi cho rằng đây chỉ là một phản ảnh khác nữa của thời đại giản dị, bình thường.

Những từ mới mà ta cần chú ý đến là : Executive đánh vần là E-X-E--C-U-T-I-V-E là gíam đốc, Casual, C-A-S-U-A-L nghĩa là giản dị, bình thường, và Reflection đánh vần là R-E-F-L-E-C-T-I-O-N nghĩa là sự phản ảnh. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ nầy.

VOICE:(PAULINE): I see in the papers that most of the buttoned-down executives on Wall Street have gone casual with short sleeve shirts and no ties. Just another reflection of the informal age, I guess.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây vấn đề phá thai hiện là một vấn đề chính trị gây tranh luận tại Hoa kỳ. Một dân biểu trước đây chống phá thai nhưng dường như đã thay đổi ý kiến.

VOICE: (PAULINE): He’s been one of the most conservative, buttoned-down members of Congress. But he must have had a change of heart because he’s come out in support of a woman’s right to choose abortion.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Ông ấy từng là một trong những dân biểu bảo thủ nhất tại quốc hội. Nhưng chắc ông ấy đã thay đổi ý kiến bởi vì giờ đây ông lên tiếng ủng hộ quyền của phụ nữ chọn phá thai.

Ta thấy: Conservative đánh vần là C-O-N-S-E-R-V-A-T-I-V-E nghĩa là bảo thủ, Support, S-U-P-P-O-R-T nghĩa là hỗ trợ, hay ủng hộ,và Abortion đánh vần là A-B-O-R-T-I-O-N nghĩa là phá thai. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): He’s been one of the most conservative, buttoned-down members of Congress. But he must have had a change of heart because he’s come out in support of a woman’s right to choose abortion.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE:(PAULINE): The second idiom is “Buttonhole”, “Buttonhole”.

TEXT:(TRANG): Buttonhole đánh vần là B-U-T-T-O-N và H-O-L-E là cái khuyết áo. Người Mỹ dùng Buttonhole như một động từ để chỉ việc nắm cổ áo một người nào lại để lôi cuốn sự chú ý của người đó trong khi người đó đang bận việc. Chị Pauline đọc thí dụ sau đây.

VOICE: (PAULINE): I really wanted to buttonhole Mary after that meeting! She had promised me she’d keep quiet this time. But as usual she ended up doing most of the talking.

TEXT:(TRANG): Chị Pauline nói: Tôi rất muốn níu áo cô Mary lại sau cuộc họp đó. Cô ấy đã hứa sẽ không nói gì nữa sau buổi họp. Nhưng như thường lệ cô ấy lại tiếp tục nói nữa.

Chỉ có một từ mới là To promise đánh vần là P-R-O-M-I-S-E nghĩa là hứa hẹn, hay cam kết. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I really wanted to buttonhole Mary after that meeting! She had promised me she’d keep quiet this time. But as usual she ended up doing most of the talking.

TEXT: (TRANG): Bây giờ chúng tôi xin trình bày thí dụ thứ hai, về một người đàn ông tên Dick vừa đi nghỉ hè về nên muốn nói chuyện với tất cả mọi người về chuyến đi này.

VOICE: (PAULINE): Keep away from Dick this morning! He’s back from vacation and trying to buttonhole everybody to tell them about what he did. He’ll bore you for half an hour if you give him half a chance.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: “Hãy tránh xa anh Dick sáng nay! Anh ấy vừa đi nghỉ hè về và đang tìm cách lôi kéo mọi người nghe anh kể chuyện về những gì anh làm trong chuyến đi. Nếu bạn cho anh ấy một cơ hội thì anh ấy sẽ nói chuyện nửa tiếng đồng hồ khiến bạn chán ngấy.”

Ta thấy từ Vacation đánh vần là V-A-C-A-T-I-O-N nghĩa là thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, To Bore, B-O-R-E nghĩa là gây nhàm chán, và Chance, đánh vần là C-H-A-N-C-E là cơ hội, hay một dịp. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Keep away from Dick this morning! He’s back from vacation and trying to buttonhole everybody to tell them about what he did. He’ll bore you for half an hour if you give him half a chance.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy chúng ta vừa học thêm đuợc hai thành ngữ mới có từ Button. Một là Buttoned-down là bảo thủ, và hai là Buttonhole là kéo áo một người nào để cho người đó chú ý đến mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG