Đường dẫn truy cập

Trung Quốc sẽ nới lỏng kiểm soát đối với hệ thống ngoại hối


Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc nói rằng họ sẽ nới lỏng kiểm soát đối với hệ thống ngoại hối bằng cách cho các công ty cũng như tư nhân mua thêm ngoại tệ.

Loan báo này được đưa ra ngày hôm nay trước khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và tại đó ông chắc sẽ gặp nhiều áp lực để nhượng bộ về các vấn đề chỉ tệ và thương mại.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Ngân Hàng Nhân dân Trung Quốc nói rằng các ngân hàng thương mại có thể đổi các ngân khoản ký thác bằng đồng nguyên thành chỉ tệ nước ngoài để các nhà đầu tư Trung Quốc có thể mua các trái phiếu của nước ngoài.

Theo luật mới về ngoại hối, các viên quản lý ngân quỹ Trung Quốc cũng sẽ có thể đầu tư một số ngoại tệ của khách hàng trong các thị trường chứng khoán nước ngoài.

Các chuyên gia nói rằng, biện pháp này sẽ tạo ra nhiều nhu cầu ngoại tệ ở Trung Quốc, khiến giảm bớt được áp lực tăng giá đồng nguyên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG