Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn được du hành tới Trung Quốc


Nhà lãnh đạo tinh thần sống lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng ông muốn được du hành tới Trung Quốc trong một chuyền hành hương để viếng thăm những danh lam Phật Giáo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra ý kiến vừa kể ngày hôm nay trong một trong một bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm năm thứ 47 ngày nhân dân Tây Tạng nổi dậy chống ách cai trị của Trung Quốc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói rằng, ông hy vọng được chính mắt mình thấy những thay đổi mà Trung Quốc đã thực hiện được trong lãnh vực phát triển kinh tế.

Tháng trước, đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hội họp với các giới chức Trung Quốc để bàn về quy chế tự trị của Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên mà các đại diện của Trung Quốc và Tây Tạng hội họp với nhau kể từ tháng 9 năm 2002.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tranh đấu không ngừng để giành lại một số quyền tự trị cho Tây Tạng kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy chống ách cai trị của Trung Quốc nhưng không thành công năm 1959.

Chính phủ Bắc Kinh tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma là có chủ trương li khai và yêu cầu Ngài từ bỏ khát vọng đòi độc lập.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG