Đường dẫn truy cập

Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ đừng đưa cho Đài Loan những tín hiệu sai lạc


Trung quốc lại một lần nữa lời kêu gọi Hoa kỳ đừng đưa ra cho Đài loan những tín hiệu sai lạc cho rằng chính phủ Mỹ ủng hộ cho Đài loan độc lập.

Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh của Trung quốc hôm nay tuyên bố rằng Đài loan là vấn đề quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa Trung quốc và Hoa kỳ.

Tuần trước, tổng thống Trần Thủy Biển của Đài loan đã khiến Trung quốc phẫn nộ khi ông loan báo quyết định ngưng cung cấp ngân sách cho Hội đồng thống nhất quốc gia và ngưng chỉ hiệu lực của Cương lĩnh thống nhất quốc gia liên quan tới việc Đài loan rốt cuộc sẽ thống nhất với Hoa lục.

Sau đó, chính phủ Đài loan nói rằng loan báo này đã bị diễn giải sai lạc và quyết định của ông Trần Thủy Biển không có nghĩa là Hội đồng thống nhất quốc gia bị hủy bỏ.

Hoa kỳ đã yêu cầu Đài loan giải thích rõ vấn đề này. Trong khi đó Trung quốc đã có phản ứng kịch liệt và cảnh cáo rằng quyết định của ông Trần Thủy Biển có thể mang lại thảm họa cho Đài loan.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG