Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 127


Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 127. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong phần mở đầu, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi và trả lời, rồi khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại. Robots=người máy, máy điện tử thay người.

Ôn lại: Ông Stewart Chapman, Phó Chủ tịch điều hành công ty Federal Motors, cho biết hãng ông sản xuất xe vận tải và xe du lịch (trucks and passenger cars); và những năm qua hãng ông thành công ở Âu châu –We’ve done quite well in Europe over the years. Nhưng hiện gặp khó khăn ở thị trường Á châu. But we’ve had some problems in Asia. Xe chúng tôi đắt quá nên khó cạnh tranh ở Á châu. Our cars are too expensive to be competitive in Asia. Ông muốn xem người máy điện tử có giúp tăng hiệu năng sản xuất (increase production efficiency) và giảm giá xe hơi (reduce prices) hay không.

Cut 1

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: Where has Federal Motors been more successful, Europe or Asia?

Chapman: We’ve done quite well in Europe over the years.

But we’ve had some problems in Asia.

Eliz: What kind of problems?

Chapman: Our cars are too expensive to be competitive in Asia.

Eliz: Where has Federal Motors been more successful, Europe or Asia?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: They’ve been more successful in Europe.
(short pause)

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: Why did Mr. Chapman schedule a meeting with Mr. Blake?
(short pause)

Chapman: We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices there.

So that’s why I scheduled a meeting with Mr. Blake last year.

I wanted to learn more about his company’s robots.

Eliz: Why did Mr. Chapman schedule a meeting with Mr. Blake?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: He wanted to learn more about the robots made by Mr. Blake’s company.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Gary trả lời câu hỏi tại sao người Mỹ say mê dùng liên mạng Internet trong công việc kinh doanh.—Why are Americans so crazy about the Internet. Crazy about =very excited or enthusiastic about=mê thích. Thường thường chữ “crazy’’ có nghĩa “điên dại.” You were crazy (foolish) to lend that man your money.=anh thật khùng mới cho anh ta vay tiền. Nhưng “crazy” trong câu He’s crazy about her. =anh ta mê cô ta lắm. He’s crazy about skiing.=anh ta mê trượt tuyết. Postage=tiền tem, cước phí bưu điện. Newest information.=tin tức mới nhất [NHỚ LÀ INFORMATION DÙNG Ở SỐ ÍT, KHÔNG BAO GIỜ CÓ S. Muốn nói NHIỀU TIN TỨC, thì nói MUCH INFORMATION]. Company website=mạng lưới địa chỉ của một công ty. A trade journal, a trade magazine.=tạp chí chuyên ngành thương mại hay kỹ nghệ, đôi khi gửi miễn phí cho khách hàng. Products=sản phẩm; Services=dịch vụ. A company can work more cheaply and quickly by using the Internet.=một công ty có thể điều hành rẻ hơn và nhanh hơn bằng cách dùng liên mạng Internet. Convenient=tiện lợi. To mail a letter=gửi thư. Pay for postage=trả tiền cước phí bưu điện (tem).

Cut 2

Culture Tips: Internet

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question:“Why are Americans in business so crazy about the Internet?”

· the World Wide Web mạng lưới toàn cầu, thường viết tắt là www
· a website địa chỉ trên lưới. Thí dụ, địa chỉ của đài Voice of America là “www.voanews.com”

Using e mail is much cheaper and more convenient than regular mail.= dùng điện thư e mail thì rẻ và tiện hơn gửi thư thông thường.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today, our e mail question is “Why are Americans in business so crazy about the Internet?”

Gary: Well, I would say that there are two main reasons.

First, people use the Internet to send e mail.

Using e mail is much cheaper and more convenient than regular mail.

Eliz: Right! You don’t have to print a letter, put it into an envelope, and mail it.

Gary: And you don’t have to pay for postage.

So you save time and money.

Eliz: What’s the second reason?

Gary: The second reason Americans love the Internet is the amount of information on the World Wide Web.

Websites provide the newest information about business products and services.

That’s why more and more people go to company websites for information.

It’s easier than trying to find a trade journal with the same information.

Eliz: It sounds as if companies can work more cheaply and quickly by using the Internet!

Gary: That’s it exactly!

Eliz: Thanks for your information, Gary.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị tập nghe một câu rồi trả lời đúng hay sai—True or False tuỳ ý nghĩa trong bài.

Cut 3

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Eliz: E mail is more expensive than regular mail.
(ding)
(pause for answer)

Eliz: False. With e mail, you save a lot of money on paper, envelopes and postage.

(pause)

Eliz: The World Wide Web provides up to date information.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. It provides the newest information about products and services.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe ông Henry Martin chào đón cô Alice Martinez tới thăm hãng điện tử Martin Electronics. Cô Alice Martinez tới xem sản phẩm mới của hãng Martin Electronics. New product line.=một loạt sản phẩm mới. How do you like your coffee? Cô muốn uống cà phê thế nào [có đường, không đường, có bột sữa hay không.] I’d like my coffee black=tôi uống cà phê không đường. I like it strong and black=tôi thích uống cà phê đậm và không có đường. Why don’t you have a seat here in my office? Xin mời cô ngồi ghế trong văn phòng tôi.

Cut 4

Miness Dialog: Greetings

Larry: Business Dialog

Henry Martin is greeting Alice Martinez.

Alice has come to see Martin Electronics’ new product line.

I feel as if I already know you very well. Tôi có cảm tưởng đã quen cô từ lâu.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Henry Martin is greeting Alice Martinez.

Alice has come to see Martin Electronics’ new product line.

SFX: office

Henry: Alice! Welcome to Martin Electronics!

I’m Henry Martin.

Alice: Henry, I’m very pleased to meet you finally.

Henry: Yes, we’ve sent each other so much e mail and talked so much on the phone.

I feel as if I already know you very well.

Alice: I know just what you mean!

Henry: Well, why don’t you have a seat here in my office?

I’ll get us something to drink, if you’d like.

What would you like?

Alice: I’d love some coffee.

Henry: How do you like your coffee?

Alice: Hmmm... I like it strong and black, if possible. No sugar.

Henry: OK. I’ll get it for you.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 5

Focus on Functions: Greetings

Larry: Focus on Functions:

Larry: Listen and Repeat.

Larry: Welcome to Martin Electronics.

(pause for repeat)

Larry: I’m Henry Martin.

(pause for repeat)

Eliz: I’m very pleased to meet you.

(pause for repeat)

Larry: Why don’t you have a seat?

(pause for repeat)

Larry: I’ll get us something to drink.

(pause for repeat)

Eliz: I’d love some coffee.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnames Explanation

Trong đoạn cuối, ta nghe Gary giảng thêm cách chào đón khách tới thăm sở của mình. Có hai cách, thân mật và trịnh trọng, informal and formal. Họ dùng tên chứ không dùng họ vì đã liên lạc với nhau nhiều lần bằng điện thư e mail. I’m pleased to meet you.=hân hạnh gặp ông/bà/cô. Sau đó Henry dùng câu Why don’t you …Why don’t you have a seat here in my office? Xin mời cô ngồi ghế trong văn phòng tôi. Nếu muốn trịnh trọng hơn, ta dùng “Please have a seat.” Hãy nghe hai câu, câu thứ nhất có ý thân mật, “I’ll get something for us to drink, if you’d like. What would you like?” Tôi đi kiếm đồ uống. Cô uống gì? Muốn trịnh trọng hơn, ta dùng câu, ‘‘Would you care for something to drink? ” thay vì “What would you like to drink?’’ thì thân mật hơn. ‘‘I’d love to have some coffee” thì thân mật hơn là “Coffee, please.’’ Meet in person.=gặp tận mặt [thay vì chỉ biết qua điện thoại hay điện thư].

Cut 6

Gary’s Tips: Greetings

Larry: Gary’s Tips.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about greetings.

In today’s Business Dialog, Henry Martin welcomes Alice Martinez.

In this situation, Henry and Alice use first names because they have already established a friendly relationship over the phone.

Henry: Alice! Welcome to Martin Electronics!

I’m Henry Martin.

Alice: Henry, I’m very pleased to meet you finally.

Gary: Notice that Alice says “I’m very pleased to meet you” even though they have already talked on the phone.

This is because they are meeting in person for the first time.

Then Henry suggests that Alice sit down and he offers to get her something to drink.

Henry uses the expression “Why don’t you...” to make his suggestion.

Henry: Well, why don’t you have a seat here in my office?

I’ll get us something to drink, if you’d like.

What would you like?

Alice: I’d love some coffee.

Gary: Alice and Henry are friendly with each other and their language is polite and a little informal.

Now listen to this variation, which uses more formal language:

Henry: Please have a seat.

Would you care for something to drink?

Alice: Yes, thank you. Coffee, please.

Gary: In this case, the expression “would you care for” is more formal than “would you like.”

The word “please” also makes this conversation seem more formal.

Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 127 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG