Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Trần Đức Lương kêu gọi mọi người Việt Nam trong và ngoài nước tăng cường nỗ lực phát triển kinh tế xã hội


Chủ tịch Trần Đức Lương kêu gọi mọi người Việt nam trong và ngoài nước tăng cường nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, và cho rằng năm 2006 là một năm quan trọng đối với đất nước.

Theo tường thuật của Tân hoa xã, ông Trần Đức Lương đưa ra lời kêu gọi này trên truyền hình nhân ngày mồng một Tết. Ông kêu gọi mọi người “phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2006.”

Ông Trần Đức Lương cho biết thêm rằng năm nay là năm diễn ra một số sự kiện đối nội, đối ngoại trọng đại của đất nước, bao gồm Đại hội X của đảng Cộng sản Việt nam và chính phủ ở Hà nội chủ trì hội nghị thượng đỉnh Apec.

Cũng theo lời ông Lương trong năm 2005, Việt nam đã đạt được tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 5 năm và có được sự phát triển ổn định trong mọi lãnh vực tuy đã gặp phải những khó khăn của thiên tai, dịch cúm gà, và những thay đổi bất ngờ trên thế giới.

Các số liệu do chính phủ ở Hà nội công bố cho thấy trong năm 2005, GDP của Việt nam tăng 8,4% và kim ngạch xuất khẩu lên tới 32,2 tỉ đô la. Quốc hội ở Hà nội đã đề ra những chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2006, bao gồm chỉ tiêu tăng trưởng GDP 8%.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG