Đường dẫn truy cập

Thẩm phán Samuel Alito: Không ai được đứng trên luật pháp


Nhân vật được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, ông Samuel Alito, tuyên bố rằng không có ai được đứng trên luật pháp, kể cả một vị Tổng Thống trong thời chiến.

Trong vòng điều trần được mô tả là rất căng thẳng trước Ủy Ban Thượng Viện đặc trách phê chuẩn quyết định đề cử ông vào tòa án cao nhất nước, Thẩm Phán Alito được hỏi làm thế nào ông có thể cân bằng quyền hành của một Tổng Thống trong thời chiến, với các quyền tự do của công dân, ông Alito trả lời rằng Đạo Luật Dân Quyền trong Hiến Pháp Hoa Kỳ luôn luôn có hiệu lực, và không có bất cứ người nào được đứng trên luật pháp.

Vấn đề về quyền hạn của một Tổng Thống đã trở thành một vấn đề trung tâm, kể từ khi Tổng Thống Bush thừa nhận ông đã ra chỉ thị cho phép một chương trình bí mật sử dụng các phương tiện điện tử để theo dõi các liên lạc thông tin giữa nhiều người tại Hoa Kỳ, cũng như ở nước ngoài, mà không cần đến trát của tòa án.

Thượng nghị sĩ Ted Kennedy, thuộc đảng Dân Chủ, nói rằng quá trình của Thẩm Phán Alito cho thấy trong quá khứ, ông đã tìm mọi cách để bảo vệ quyền của ngành hành pháp.

Liên quan tới một lĩnh vực khác, Thẩm Phán Alito nói trước Ủy Ban ông tin rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân, đây là nền tảng chủ yếu đưa đến phán quyết năm 1973 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, hợp thức hòa hành động phá thai.

Nhân vật được Tổng Thống Bush đề cử vào Tối Cao Pháp Viện tuyên bố các tòa án phải được hướng dẫn bởi tiền lệ, tức là những phán quyết đã có từ trước, và phải cần những trường hợp hết sức đặc biệt trước khi có thể gạt sang một bên các tiền lệ đó.

Một số nhân vật thuộc Đảng Dân Chủ đã bày tỏ quan tâm về nguy cơ ông Alito có thể đẩy thế cân bằng tại Toà án Tối cao nghiêng về cánh hữu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG