Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên: Nông nghiệp là mặt trận chính của hoạt động kinh tế năm 2006


Bắc triều tiên cam kết xử dụng nhiều nguồn lực cho hoạt động canh tác nhưng tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên cho lãnh vực quân sự. Trong thông điệp đầu năm, chính phủ Cộng sản này nói rằng trong năm nay nông nghiệp là mặt trận chính của hoạt động kinh tế.

Truyền thông do nhà nước kiểm soát kêu gọi huy động toàn lực và tập trung nỗ lực vào hoạt động sản xuất lương thực. Thông điệp này cũng kêu gọi dân chúng bảo vệ bán đảo Triều tiên chống lại sự xâm lăng của Hoa kỳ.

Trong nhiều năm qua, Washington và Bình nhưỡng không ngớt tranh chấp về vấn đề liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc triều tiên.

Các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc triều tiên không đạt nhiều tiến bộ và Bình nhưỡng nói rằng các chính sách của Hoa kỳ là nguyên do đưa tới tình trạng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG